CRM implementering och användning

Det blir allt viktigare att snabbt och kontinuerligt kunna bedöma vilka affärsprocesser som drivs, hur dessa utvecklas och vilka aktiviteter som har genomförts och ska genomföras mot kundernas maktbas.

För att lyckas fullt ut med detta krävs bl.a. tre saker:

  • Implementering av ett CRM-system anpassat till organisationens behov
  • Att samtliga användare fullt ut och kontinuerligt läser in och analyserar relevant information
  • Att både affärsledning och enskilda kundansvariga använder denna information till att identifiera rätt affärsstrategier och styra mot rätt aktiviteter

Många bolag lägger ned stora summor på CRM-system. Problemet är att systemen många gånger inte används fullt ut.

Vi säkerställer att samtliga dessa tre framgångsfaktorer hanteras på rätt sätt genom att:

  • Hjälpa till med upphandling och utvärdering av CRM-system
  • Säkerställa att systemet innehåller relevant information (kundinformation, säljprocesser, affärsaktiviteter, rapporter etc.) så att denna är optimalt anpassad till er marknad och strategiska mål
  • Träna och coacha affärsledning och affärsansvariga i både hur de ska använda systemet och hur informationen ska processas

Med vår hjälp blir ert CRM-system ett levande affärskritiskt verktyg som ger mer än det tar.

« Tillbaka