Förändringsledning för bestående nya beteenden

Förändringsledning handlar om att leda en förflyttning från ett nuläge till ett nytt önskat tillstånd.

Förändringsledning handlar om att leda en förflyttning från ett nuläge till ett nytt önskat tillstånd. - Xplan Affärsutveckling

Målet med förändringen är att nå det önskade tillståndet på ett sådant sätt att berörda individer känner sig bekväma i det nya tillståndet och inte vill gå tillbaka till det gamla.

En förändring kan vara tex en individ som förändrar attityd och beteende, ett team som utvecklar sitt teamarbete för att nå nya mål, en organisation som framgångsrikt implementerar en ny affärsprocess eller ett samhälle som utifrån omvärldens förändringar och krav skapar nya strukturer, både normativa, ekonomiska och kulturella.

Vikten av en extern part i ett förändringsarbete

Det är ofta svårt att hantera förändringar inom den egna organisationens befintliga resurser. Kompetens och erfarenhet av förändringsledning är ibland begränsad och det kan stöta på hinder att försöka bli "profet på hemmaplan". Då är det en avgörande fördel att använda sig av en extern och erfaren partner som Xplan.

Läs även om

Hur vi arbetar »
Vad vi uppnår »
Våra konsulttjänster »