Förhandlingsteknik

En viktig faktor inom förhandlingsteknik är att skapa en långsiktig kundrelation och att uppnå en "vinna/vinna-situation" i förhandlingarna. Om detta inte uppnås kommer någon av parterna att känna sig missgynnad, vilket på sikt påverkar relationen negativt.

Inom förhandlingsteknik tränar vi och ger dig verktyg för att bli bättre på att:

  • Påbörja en förhandling i rätt fas i säljcykeln
  • Definiera förhandlingsrummet
  • Skapa en värdebaserad förhandling
  • Driva förhandlingen framåt
  • Hantera krav och motprestationer

Detta gör att:

  • Du skapar en vinna/vinna-situation som bidrar positivt till kundrelationen
  • Förhandlingsteamet går in i en förhandling bättre förberedda
  • Möjligheterna att leverera enligt förväntade kundkrav ökar