Försäljning av det egna företaget

Utmaning
Ett mindre ägarlett företag har problem med lönsamheten samtidigt som ägaren funderar på att sälja företaget för att satsa på annan verksamhet. Utmaningen bestod i att dels få upp lönsamheten, dels att tillföra flera verksamheter så att företaget blir mindre beroende av endast en verksamhet. Dessutom ska de tillförda produktområdena göra det mer attraktivt att sälja företaget vidare, till en för ägaren bra vinst.

Projekt
Efter en genomlysning av företaget, som saknade de mest elementära styrverktygen som affärsplan, försäljnings-, kostnads- och likviditetsbudget, skapades en treårig affärsplan. Planen innehöll tre möjliga produktområden, som var för sig skulle kunna växa till en lönsam verksamhet. Dessutom infördes ett affärssystem för att få kontroll och komma till rätta med lönsamheten.

Resultat
Genom en starkt styrd kostnadsuppföljning kunde en vinstökning på mer än tio gånger uppvisas redan efter ett år. Den nu stärkta kassan innebar att en kompletterande verksamhet kunde köpas in via ett konkursbo året efter insatsen. Verksamhet två som innebär att företaget stiger i värdekedjan är nu på väg in i företaget. Dessutom ligger företaget nu i förhandling om en försäljning till ett av Sveriges ledande företag i branschen.

Kundens kommentar
”Det engagemang som ni visat mig och mitt företag och den hjälp jag fått, trodde jag inte var möjlig att få till en så rimlig kostnad. Med tanke på resultatet har de investerade pengarna givit mer tillbaka än jag vågat hoppas på.”

Läs fler kundcase