Spännande samarbete med Founders Alliance

Xplan har ett samarbete med Founders Alliance som driver ett affärsnätverk för Sveriges ledande entreprenörer.

Founders Alliance arbetar för att tillföra värde i form av kunskap, erfarenhet, kontakter och inspiration till sina medlemmar och verka för att hjälpa sina medlemmar att bygga framgångsrika företag.

Xplan har över 20 års erfarenhet av att operativt stötta företag och deras medarbetare så att man på ett varaktigt sätt ökar sin sälj- och affärseffektivitet. Vi hjälper våra kunder att skapa en stark säljkultur genom att utveckla medarbetarna inom säljstyrning/ledning, affärsmässig effektivitet och affärsmannaskap.

”Genom samarbetet med Founders Alliance ser vi möjligheten att nå ut med våra erfarenheter till ägare, ledare och övriga medarbetare som verkar i Sveriges entreprenörsföretag och som har ett behov av att öka sin sälj och- affärseffektivitet."

Joakim Särnstedt - VD