Från heterogena till homogena arbetssätt

Utmaning
Ett av Sveriges ledande industriföretag med flera tusen anställda såg ett tydligt behov av att uppnå världsklass i sitt ledarskap och affärsmannaskap. En kritisk framgångsfaktor var kompetensnivån hos chefer och nyckelpersoner för att kunna nå den ledande positionen på sin marknad.

Projekt
Xplan genomförde ett affärsupplägg över fyra år, med kontinuerlig träning av chefer och noga utvalda nyckelpersoner. Tyngdpunkten låg på affärsmässighet, målstyrning och ett tydligt ledarskap. De som har tränats är chefer och nyckelpersoner inom funktionerna marknad, försäljning, inköp, kvalitet och ekonomi.

Resultat
Företaget har genom denna träning uppnått ett gemensamt arbetssätt, vilket innebär att alla deltagare numera aktivt arbetar med individuella handlingsplaner som brutits ned från företagets övergripande strategiska plan och taktiska affärsmål. Eftersom träningen har anpassats till medarbetarnas individuella behov, har företaget på ett enkelt sätt kunnat mäta och följa de individuella framgångarna under och efter de insatser som har gjorts.

Kundens kommentar
"Genom Xplans insatser har vi nu en organisation som står starkt rustad att möta framtidens behov vad gäller affärsmässighet och att vara offensivare på vår del av världsmarknaden. Vi ser också Xplan som en affärsstrategisk partner och fortsätter vårt samarbete."

Läs fler kundcase: