Xplan och Haga Livscenter har inlett ett strategiskt samarbete för att skapa hållbara organisationer

Den mycket drastiska ökningen av ohälsan är en utmaning för samhälle, företag och individer med ökande sjukfrånvaro och minskande produktivitet som följd.

Xplan och Haga Livscenter har därför inlett ett strategiskt samarbete för att skapa hållbara organisationer med målet att bli en helhetsleverantör inom hälsa, arbetsmiljö, organisations- och affärsutveckling.

Att bygga hållbara organisationer kräver ett aktivt förebyggande arbete och en kontinuerlig utveckling av ledare och medarbetare. Samtidigt måste man bygga in rätt strukturer för målstyrning, ledarskap och kompetensutveckling tillsammans med ett coachande arbetssätt, för att säkerställa individuellt och organisatoriskt välbefinnande. I och med samarbetet mellan Xplan och Haga kommer vi att kunna skapa detta värde för både individer och organisationer.

Haga Livscenter är ett konsultbolag som arbetar med tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och organisationsutveckling för stora och medelstora företag och organisationer. Utgångspunkten är att människor behöver vara friska och motiverade för att kunna ha ett bra liv och känna sig engagerade och produktiva på arbetet. Detta gäller både medarbetare och chefer och man erbjuder därför hälsofrämjande insatser för att hjälpa organisationer och individer att förena arbetsmiljö med affärsmässighet.

Xplan Affärsutveckling har sedan starten 1993 stöttat organisationer och individer att utveckla sin fulla potential och på så sätt nå sina mål på både kort och lång sikt. Målet är att ledare och medarbetare ska hitta en balans och en uthållighet i sitt sätt att planera, utveckla och genomföra sina uppgifter. Som implementeringskonsulter är vi ett operativt stöd för ledare och medarbetare och säkerställer att man arbetar på rätt sätt, lägger fokus på rätt saker, har rätt energi och rätt kompetens.

Mattias Karldén - VD Haga Livscenter mattias@hagalivscenter.com
Joakim Särnstedt - VD Xplan Affärsutveckling joakim@xplan.se