Håll dig frisk i dagens samhälle

Sep 2016
Blogg - Fredrik Bengtsson

Psykisk ohälsa i form av stress och utbrändhet är ett växande problem i dagens arbetsliv. I USA använder man akronymen PAID för att förklara vad det handlar om. PAID står för Pressure, Always on, Information overload och Distractions. Enligt denna teori så beror ohälsan på att vi är pressade, alltid ska vara tillgängliga, har ett överskott av information samt utsätts för alltför många störningar och distraktioner. (Motivation.se Sept 2016).

 

 

Pressure (tryck/press)
Knappast någon kan skriva under på att press och tryck inte har har ökat radikalt senaste åren. Kraven från både dig och din omgivning upplevs växa exponentiellt. Känslan av otillräcklighet lämnar dig aldrig och gör att du presterar mer och mer i sökandet efter den punkt där du får och kan ge dig själv bekräftelse på att du är nöjd.

Always on (alltid på/alltid tillgänglig)
Att vi alltid ska vara nåbara och tillgängliga är också ett problem. Din hjärna tvingas alltid vara på och avsaknaden av återhämtning är skadlig. Att ha mycket att göra är faktiskt inte så farligt. Det har vi alltid haft. Skillnaden idag är att vi aldrig får den nödvändiga tiden för återhämtning. Det är det som är så skadligt. Då sänder din hjärna signaler som gör att du får svårt att sova, koncentrationssvårigheter, oro, ångest, minnesproblem och så vidare. Alla dessa är alltså varningssignaler som de allra flesta väljer att ignorera eller dämpa med Alvedon eller Atarax. Dessa läkemedel och andra liknande tar bort symptomen men tar inte bort orsaken till problemet. Att döva och dämpa är tyvärr ett undvikandebeteende. Det förvärrar problemen på sikt.

”Information overload” (för mycket information)
Tänk dig ett kärl som närmar sig att bli fullt men trots det fortsätter det att komma mer vätska och till slut rinner det över. Detta är en bra liknelse över ”information overload”. Man brukar säga att en människa som lever idag upplever lika mycket information på en dag som en person i jordbrukssamhället på 1850-talet upplevde under sin livstid. Vi utsätts för en kanonad av information, både väsentlig och oväsentlig, oavbrutet under dygnets alla vakna timmar. Vi är uppkopplade från den sekund vi vaknar tills vi somnar. Det skapar ohälsa.

Distracations (distraktioner/störade intryck/avbrott)
Distraktioner och att vi ständigt blir störda gör att vi saknar stillhet och arbetsro. Detta skapar stora problem då vi kommer av oss och tvingas börja om hela tiden och sällan eller aldrig hinner fullborda det vi gör. Många upplever att distraktionerna under arbetsdagen i form av ständiga möten, kollegor som ställer frågor och ljudnivån i kontorslandskapet rent generellt gör att man inte kan koncentrera dig. Lösningen blir att komma några timmar tidigare på morgonen eller stanna kvar lite längre på kvällen för att jobba igenom mailen och göra arbetsuppgifter som kräver koncentration och fokus.

Det råder inge tvekan om att de dimensioner som ingår i Paid-begreppet har en relevans för alla människor i västvärlden som förenas i denna gemensamma upplevelse av det rådande klimatet alla individuella olikheter till trots. Jag anser att Paid är ett bra begrepp för att beskriva vad som ställer till det för oss och som skapar stress men det är samtidigt en uppmaning till oss att vi reser oss och bestämmer oss för att bli aktivt agerande människor i ett samhälle som gör oss sjuka om vi inte lär oss hantera det.

Det är inte enkelt att arbeta med grundläggande strukturer i oss själva som vi levt med hela livet och som format oss till att bli den vi är. Dock är det viktigt att vi går en nivå djupare och söker svaren på vad det är som vi låter oss styras av för att urskilja hur det kan komma sig att vi låter oss bli översvämmade av intryck, plågas av känslor av otillräcklighet o.s.v. Det är inte något som bara händer och du själv har makten att påverka ditt förhållingssätt till det som sker i ditt liv!

Även om det finns höga krav utifrån kan du välja att förhålla dig till dem antingen genom att åstadkomma en konkret förändring genom att ställa krav på jobbet t.ex. eller acceptera att det saknas förutsättningar för dig att göra andra nöjda. Vidare kan du arbeta med din självbild och din självkänsla och lära dig leva med känslan av otillräcklighet och själv definiera nivån då du vill känna dig tillfreds med det du gör och dig själv.

På motsvarande sätt är det du själv som i slutändan påverkar om du ska tillåta ett ständigt informationsflöde, att ständigt vara uppkopplad och att låta dig distraheras av andra. Det är inte något som bara händer, däremot befinner du dig i en miljö som står för detta och om du inte själv hittar reglaget för att koppla på och koppla av, att välja och att välja bort så kommer du att dras med och uppleva alla de stressbesvär som uppstår i diskrepansen mellan den omgivande miljön och våra grundläggande behov som människor.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är bra att analysen av skadliga stressorer blir tydlig och att vi lär oss se och förstå hur tiden vi lever i och samhället som vi är en del av påverkar oss. Däremot är det oerhört viktigt att vi inte stannar där och accepterar att vi då är dömda till att uppleva stress och utmattning som en naturlig och oundviklig del av livet.

Nyckeln handlar om dig själv och att du lär dig att hantera tiden och samhället på ett sätt som leder till att du håller dig frisk istället för att bli sjuk. Det kräver kunskap och personlig utveckling och att du inser att du aldrig blir klar eller kan släppta taget. Receptet för att leva väl i dagens och morgondagens samhälle handlar om att du har en god självkännedom, du kan svara på vad du låter dig styras av och att du har utvecklat en tydlig inre kompass som baseras på dina värderingar och vad du tycker är viktigt i livet som guidar dig i att välja och att välja bort och att hantera den obegränsade friheten och det outtömliga utbudet som i sig själv är en fantastisk möjlighet och ynnest.

 
Fredrik Bengtsson