Framgångsrikt samarbete med OKI Systems Nordic

Systems Nordic är ett helägt dotterbolag till OKI Europe och är koncernens säljbolag på den Nordiska marknaden. OKI Europe ägs av japanska OKI Electric Industry. OKI är marknadsledande på den globala färgskrivarmarknaden med representation i 120 länder världen över. Vi har ett brett sortiment inom skrivare, faxar och multifunktionslösningar och har unika lösningar för många branscher och företag. Vi omsätter ca 250 MSEK och är ett 50-tal medarbetare.

Vårt samarbete med Xplan Affärsutveckling

Vi inledde vårt samarbete med Xplan under början av 2012 då vi stod inför tuff konkurrens på marknaden och nya utmanande affärsmål. Arbetet fokuserade på en genomgripande översyn och utveckling av vår strategiska plattform och målstyrning.

Xplan har nu hjälpt oss att arbeta fram en tydlig strategi- mål- och uppföljningsprocess där alla på företaget kommer att bli involverade och ska förstå vad som förväntas av dem.

Ledstjärnan i projektet har varit att genom professionell förändringsledning och operativ rådgivning till nyckelpersoner sätta en ny norm för ledningen av det dagliga arbetet samt att öka kompetensnivån och insikten för att möta de krav som omvärlden ställer på oss som en ledande aktör.

Samarbetet med Xplan har varit strategiskt viktigt och har hjälpt ledningen att utveckla en tydligare form för styrningen av verksamheten.

Xplan har drivit vårt förändringsarbete med stort engagemang och professionalitet och samtidigt varit en operativ rådgivare som löpande stöttat oss både i vårt strategiska arbete som i operativa frågeställningar.

Vi ser fram emot att fortsätta använda Xplan inom vårt företags utveckling då vi ser den direkta affärsnyttan och utväxlingen i vår verksamhet.

Patrik Philipsson
CEO

OKI Systems Nordic