Agera inför grupp - Presentationsteknik

Att agera inför en grupp är ett vanligt och många gånger nödvändigt inslag. För många är det också förknippat med osäkerhets- och obehagskänslor. Ändå kan just dessa situationer vara utslagsgivande för hur väl man lyckas. Många kundpresentationer är direkt avgörande för att säkra en viktig affär.

Vi lär dig hur du på ett professionellt sätt:

  • Planerar och förbereder presentationer inför grupp
  • Genomför gruppresentationer, där disposition, kroppsspråk, röstbehandling, presentationsmaterial mm hanteras
  • Agerar som team i en gemensam gruppresentation
  • Gör överenskommelser och får kunden att agera

Vi tillför kunskap och övar dig i presentationsteknik, så att du blir säkrare och uppfattas som mer professionell och därmed blir mer påverkande.