Stöd åt chef i dennes karriärval

Utmaning
Försäljningschefen på ett medelstort bolag inom försäkringsbranschen känner sig tveksam till hur han ska kompetensutveckla sig och hur han ska bygga personliga nätverk för att komma vidare i sin karriär.

Projekt
Kunden får access till två av Xplans konsulter som han dels träffar ca en gång i månaden för att diskutera sin karriärutveckling, dels får fri access till via telefon och e-post.

Resultat
Efter ca ett halvår hittar kunden ett nytt arbete inom företaget som bättre motsvarar hans intresse och personprofil.

Kundens kommentar
”Mentorskapet har hjälpt mig att identifiera min framtida yrkeskarriär. Vi forsätter samarbetet.”

Läs fler kundcase