Varaktigt förändrat affärsbeteende

Utmaning
Försäkringsbolagen har successivt börjat sänka ersättningsnivåerna till mäklarledet och samtidigt fördelat ersättningen över fler år än tidigare. För att möta denna förändring måste försäkringsmäklarna börja ta betalt för levererade tjänster i stället för att skänka bort dem.

Projekt
Xplan tränade kundens samtliga försäkringsmäklare med målet att de skulle gå från säljare till debiterande rådgivare. Som ett led i detta togs affärsstödjande verktyg fram såsom servicenivåavtal, tjänstemenyer, mätsystem etc.

Resultat
Samtliga deltagande mäklare arbetar idag med implementerade metoder och verktyg. Samtliga har tack vare detta också avsevärt lyckats höja sin debiteringsgrad.

Kundens kommentar
"Min upplevelse av Xplan är att både företaget och genomförande konsult håller mycket hög klass och att deras coachning genererar tydliga bestående positiva resultat."

Läs fler kundcase: