Operativ säljcoaching - Individuell sparring Coachingprogram för affärsteam

Förbättra säljprestationerna med effektiv säljcoaching.

Dagens sälj- och affärsorganisationer ställs inför nya krav dikterat av ökad konkurrens, allt snabbare omvärldsförändringar och nya tuffa strategiska affärsmål.

Många har idag dessutom såväl ett specialist- som ett sälj- och affärsansvar. Sälj- och affärsarbetet ska ofta ske på en begränsad tid i stark konkurrens med andra arbetsuppgifter.

Vi hjälper dig nå dina mål

Våra säljcoachingsprogram bygger på tydlig målstyrning och kontinuerliga coachingsinsatser via både fysiska möten och telefon/webbinarie möten. Vi är drivande och arbetar med hög intensitet i aktiviteter och uppföljning. Xplan tar ett stort ansvar för att hjälpa medarbetaren och/eller teamet att nå sina mål!

 

Tillsammans bryter vi ner era personliga övergripande mål och visioner i konkreta mätbara mål och handlingsplaner. Dessa mål och handlingsplaner ligger sedan till grund för säljcoachingen av individer och team. Vi tränar och utvecklar även säljledningen att coacha sina medarbetare till framgång.

Extern aktör för högre verkningsgrad

Genom att anlita en extern aktör med hög affärskompetens och integritet, kan ni agera snabbare och med högre precision i affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra den affärsmässiga verkningsgraden.

Läs även om

Sälj- och affärsutvecklingsprogram »
Interim management »