Förändringsresan och beteendeförändring

Krav på förändringar kommer ofta när företagsledningen satt tydliga mål och har kommit till insikt om att det kommer ställas nya och större krav på personer och nyckelfunktioner i organisationen.

Då ställs inte bara krav på ytterligare kompetens utan också på ändrade beteenden och ett ändrat agerande både internt i företaget och externt mot marknaden. Ofta kan det vara svårt att bryta gamla beteendemönster.

Att lyckas med förändringsresor handlar mycket om att ta sig förbi mentala hinder. Det nya väcker initialt hot hos många, både chefer och medarbetare. Det är inget märkligt, hjärnan gör motstånd mot det nya.

Förändringskurvan

Att som medarbetare ta sig igenom den traditionella förändringskurvan tar ofta lång tid i anspråk.

Förändringskurvan. Från de första stadierna av frustration, genom acceptans och prövande, till att se entusiastiskt på förändringen. - Xplan Affärsutveckling

Från de första stadierna av frustration, genom acceptans och prövande, till att så småningom se entusiastiskt på förändringen och resultatet av denna.

Vad krävs för en framgångsrik förändring och utveckling?

En framgångsrik förändring kräver en tydlig styrning med mål som är utmanande men nåbara, mätbara och relevanta. Dessutom krävs ett starkt men samtidigt förändringsbenäget ledarskap, god kännedom om förändringsprocesser och de involverade personernas engagemang och deltagande.

Det är viktigt att de individer som berörs av förändringen accepterar eller åtminstone förstår varför förändringen behöver komma till stånd. Mycket är vunnet om man kan få berörda individer involverade i förändringsresan från planering till implementering.

Läs även om

Förändringsledning »
Hur vi arbetar »
Vad vi uppnår »