Från borde till gjorde!

Visst tänker vi ibland att ”det där borde jag göra”. Men ofta blir det ogjort, eller om det blir gjort så sker det betydligt senare än vi hade önskat. Varför är det så?

Ju fler tankar vi har om vad vi ”borde”, men som vi inte ”gjorde”, så sätter mentala processer igång som skapar stress och missnöje. Och som i sin tur innebär mer ”ogjorde” än gjorde. Kan vi göra nåt åt det? Så klart vi kan!

 

Börja med att sätta ord på borde! (Det ligger ju i sakens natur på något sätt. B-ord-e).

 

Från ord till handling!

Men faktum kvarstår. Även om vi tydligt uttalar vad vi borde göra så ska det också göras. Vi är nu ett steg på väg, men på långa vägar inte framme. I de flesta företag idag så finns tydligt uttalade visioner och strategier, men utväxlingen från dessa ord till handling är ofta mycket låg. Forskning visar att verkningsgraden kan vara så låg som 20%! Skälen till dessa resultat varierar med företag, organisationer och individer.

Vi på Xplan har funnit att en av de mest framgångsrika vägarna mot en högre verkningsgrad är att sätta upp tydliga och nedbrytbara mål.

 

Från pränt till hänt!

OK! Nu har vi: - tänkt vad vi borde, - satt ord på det och - skrivit ner målen. Men är vi säkra på att vi har höjt verkningsgraden... Nej!

Vår erfarenhet sedan över tjugo år visar att det dessutom behövs en kontinuerlig uppföljning och coachning på individ- och gruppnivå för att verkligen erhålla bestående resultat. 

Med ganska enkla medel har vi sett att det går att uppnå goda resultat, men för individen kan det ofta uppfattas som obekvämt, lite otäckt och jobbigt att vara tvungen att lämna ett invant arbetssätt och kliva ur sin komfortzon. Tyvärr gäller det också den närmaste chefen som egentligen är den som skall göra uppföljning och pusha medarbetarna. Nu på ett sätt som kanske är ovant. En snabb och enkel, men faktiskt dålig lösning, är då att skicka sin personal på kurs. Dålig därför att den långsiktiga effekten är mycket tveksam.

På Xplan vet vi att arbetet nära individerna, med deras personliga handlingsplaner, med konkreta aktiviteter tidsatta och den lilla ”knuffen över tröskeln” är nyckeln till framgång. Ibland kombinerat med anpassad utbildning och konkret träning av färdigheter kopplat till identifierade framgångsfaktorer.

Anders Garberg