Samarbete med Haga Livscenter för att skapa hållbara organisationer

Xplan har inlett ett strategiskt samarbete med Haga Livscenter med målet att bli en helhetsleverantör inom hälsa, arbetsmiljö, organisations- och affärsutveckling.

Haga Livscenter AB är ett konsultbolag som arbetar med tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och organisationsutveckling för stora och medelstora företag och organisationer. 

"Utgångspunkten är att människor behöver vara friska och motiverade för att kunna ha ett bra liv och känna sig engagerade och produktiva på arbetet. Vi skapar ett företagsklimat som stimulerar och inspirerar. Genom att göra detta får vi människor att må bättre, företag att bli mer lönsamma vilket leder till ett hållbarare samhälle."
Mattias Karldén - VD Haga Livscenter

"Att bygga hållbara organisationer kräver ett aktivt förebyggande arbete och en kontinuerlig utveckling av ledare och medarbetare. Samtidigt måste man bygga in rätt strukturer för målstyrning, ledarskap och kompetensutveckling tillsammans med ett coachande arbetssätt, för att säkerställa individuellt och organisatoriskt välbefinnande. I och med samarbetet mellan Xplan och Haga kommer vi att kunna skapa detta värde för både individer och organisationer."
Joakim Särnstedt - VD Xplan Affärsutveckling

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation?