Utveckling av sälj- och affärsorganisationer

Välbeprövade koncept som skapar framgång.

Xplan erbjuder företagsanpassade koncept och utbildningar som ger ledning och medarbetare den kompetens och de verktyg som behövs för att hantera dagens sälj- och affärsprocesser.

 

Företagsanpassade utbildningar

Vässa affärskompetensen - Vi erbjuder kompetensutveckling som gör skillnad i din vardag.
Läs mer om Företagsanpassade utbildningar »

 

Affärsskolor

Etablera en gemensam säljkultur och effektiva affärsbeteenden i hela företaget.
Läs mer om Affärsskolor »

Nå nästa nivå

När insatser för kompetensutveckling kombineras med sparring/coachning blir verkningsgraden på utbildningarna än större. Här stöttas individer och team i tillämpningen av sin nya kompetens i vardagen.

Läs även om

Analys och rådgivning »
Implementering »