+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Utbildning i sälj- och affärsledning

En unik utbildning där kombinationen med individuell coachning ger dig som ledare metoder och verktyg som krävs för att skapa ett proaktivt och framgångsrikt affärsteam. För maximal effekt har du tillgång till en egen rådgivare och coach under utbildningen. 

Utbildningen vänder sig till dig som har, eller som i framtiden kommer att ha, ett säljlednings- och affärsledningsansvar.

Utbildningen omfattar både teori och praktik samt individuell coachning både under och efter utbildningen. Innehållet i utbildningen är fokuserad på ledarskap, säljledning, målstyrning, säljprocesser, affärsstödjande strukturer, pipeline management, hur du leder ditt team, coachar och kompetensutvecklar dina medarbetare för att nå satta mål.

Målet med utbildningen är att du som sälj- och affärsledare ska kunna utveckla ditt team så att ni framgångsrikt skapar fler och mer lönsamma affärer. 

Solna 2023

30 mar + 27 apr

Utbildningens innehåll

 • Framtidens försäljning
 • Morgondagens sälj- och affärsledare
 • Säljarbetets resultatfaktorer
 • Vad kännetecknar en framgångsrik säljare
 • Sälj- och affärsledarens ansvarsområden
 • Affärs- och målstyrningsprocessen och hur man utvecklar rätt säljstrategi
 • Strategiskt och taktiskt ledarskap i en affärsorganisation
 • Försäljningsbudgeten
 • Affärsstyrningsproessens olika beståndsdelar
 • Den operativa planen för teamet och medarbetaren
 • Framgångsrikt affärsledarskap och implementering
 • Effektiv kommunikation
 • Säljcoachning och utveckling av team och enskilda medarbetare
 • Hur leda och coacha olika personprofiler med affärsansvar
 • Det effektiva interna säljmötet
 • Hur genomföra framgångsrika sambesök / samlyssning
 • Intern träning/utbildning av sälj- och affärsansvariga
 • Onboarding av sälj- och affärsansvariga
 • Att analysera säljprestationer och resultat, prognoser och pipeline management

Upplägg och förberedelse | 1 + 1 dag samt individuell coachning

För att ge dig maximal effekt har du tillgång till en egen rådgivare och coach under utbildningen. Den individuella coachningen sker utifrån dina mål och utmaningar. Ni har ett förberedande möte innan utbildningsdag 1, ett coachningsmöte mellan utbildningsdagarna samt ett coachningsmöte efter dag 2. Dessutom har du fri access till din coach för kortare avstämningar i två månader efter slutförd utbildning.

Vi förbereder ditt deltagande genom att tillsammans analysera ditt team och er organisations mål och utmaningar. Du kommer att få jobba med din analys och utveckla en skarp plan framåt under och mellan utbildningsdagarna. Vi ber dig också att ta med ett skarpt kundcase som ditt sälj/affärsteam jobbar med. Du kommer att arbeta med såväl ditt teams utveckling som ditt kundcase under hela utbildningen.

Skälet till att dela upp utbildningsdagarna på 2 tillfällen
För att framgångsrikt kunna förändra och utveckla ert arbetssätt är det viktigt med tid för egna reflektioner och att få möjlighet att börja omsätta det du lärt dig från dag 1. Uppdelningen av utbildningsdagarna gör dig även bättre förberedd till dag 2.
Detta upplägg tillsammans med coachningsmötet efter utbildningen ger dig en mycket hög verkningsgrad. Vår erfarenhet är att detta säkerställer att man som deltagare i Xplans utbildningar har mycket goda möjligheter att applicera utlärda metoder och tips i sin vardag.

Kursledare och dokumentation

Våra erfarna konsulter leder utbildningen och den individuella coachningen. Du får en omfattande kursdokumentation samt checklistor som stöd i ditt dagliga sälj- och affärsledningsarbete. Xplans kundportal Xplan Academy är vår gemensamma digitala plattform. Efter ett fullständigt deltagande erhåller du ett diplom.

 

Datum och plats

Utbildningsdagarna hålls i Frösundavik Solna mellan
kl 9:30 – 17:00 kommande datum 2022.

Våren 2023 
Dag 1: 30 mar
Dag 2: 27 apr

Individuell coachning bokas in enligt överenskommelse.

Investering

21 900 kr exkl. moms.

Detta innefattar förberedande digitalt möte, två utbildningsdagar med kursdokumentation, individuell coachning samt löpande access för kortare avstämningar under och två månader efter avslutad utbildning.

Under samma period har du även tillgång till allt material via Xplan Academy.

Anmälan | Utbildning i sälj- och affärsledning

Välkommen att fylla i din anmälan
Men vänta inte för länge då antalet platser är begränsat. Först till kvarn!

Har du frågor tveka inte att maila oss på utbildning@xplan.se

Sagt om våra utbildnigar

Mycket bra att kombinera utbildningsdagar och personlig coachning, bättre förutsättningar att implementera verktyg och ändra arbetssätt.

Den här nivån och kvaliten på affärsutbildning borde alla i vårt företag som har kundkontakter få ta del av.

Jag har gått många säljutbildningar men aldrig fått så mycket konkreta tips och verktyg som i Xplans utbildning.

Just denna utbildning som jag själv har gått håller en mycket hög nivå. Innehållet är högst relevant och ger konkreta tips i vardagen hos en säljare. Jag var mycket nöjd med dialogen mellan deltagarna och pedagogiken från framförallt Joakim. Detta är en viktig satsning (både i tid och pengar) som vi kommer bygga vidare på under en lång period framöver. Ett tips är att komma pigg och fokuserad då man får ut mest av dagarna.. 😊

Jag har gått en del kurser sedan jag började Siemens trainee-program och sedemera flera interna samt externa säljutbildningar. Det är långt ifrån alla som man känner verkligen förändrar ens arbetssätt.

Säljarna är lite brända på säljutbildning efter att ha deltagit i en mindre lyckad satsning med tidigare konstellation och en annan leverantör men Xplan är ju nåt helt annat!