"Mentorn och Adepten"

Det finns hur mycket managementlitteratur som helst. Och en uppsjö av böcker om personlig utveckling. Vi har läst en hel del av båda sorterna men länge saknat en bok som visar att teorierna håller i praktiken och vad som händer när man försöker arbeta och leva efter modellerna. Vi har helt enkelt skrivit den bok vi själva saknat.

”Mentorn och adepten” är unik därför att den är den sanna berättelsen om en mentor och hans adept, i Sverige, just nu. Den har stor relevans eftersom den berör områden som varje ambitiös chef, eller ambitiös klättrare, väl känner igen. Den ger också lösningen på problem som kan verka omöjliga för den som fastnat i vardagens stress och prestationskrav. Dessutom är mentorskap och adeptroll högst aktuella företeelser, inte bara inom affärslivet utan på många plan i samhället. Skolelever, arbetslösa ungdomar, idrottare, anställda, egenföretagare; mentorskapet blir alltmer spritt och praktiserat, i allt fler grupper och samhällskikt.

 

Många känner igen sig i det som utspelas i boken. För att de råd, tekniker och lösningar den innehåller fungerar. Och för att den är personlig och ”nära” – den handlar om verkliga personer och om de känslor och upplevelser som stjäl kraft eller ger energi. Man behöver sannerligen inte vara chef för att ha direkt och omedelbar nytta av de erfarenheter vi beskriver.

Den här boken kan användas som din Mentor, den fungerar också som ett stöd för mentorer och kan användas som ett uppslagsverk för att hitta lösningar på egna problem.

Vi på Xplan agerar som mentorer åt enskilda och i större satsningar i företag. Vi skapar och driver företagsinterna mentorprogram där vi utbildar, agerar mentorer och är bollplank till andra mentorer.

Boken ger en mycket intressant insyn i människans beslutsförmåga och förklarar på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt de komplicerade mekanismer som styr stora delar av vårt dagliga liv ifrån enklare vardagliga frågor till komplexa affärsmässiga frågeställningar.

 
Micael Rönntoft

Micael är en av författarna till boken. Tveka inte att kontakta honom om du vill veta mer!
m.ronntoft@xplan.se