Vi utvecklar sälj- och affärsorganisationer rustade för framtiden!

Sedan starten 1993 har Xplan sparrat organisationer och individer att utveckla sin fulla potential och på så sätt nå sina affärsmål på både kort och lång sikt.

Ledning och medarbetare får affärsrådgivning, kompetensutveckling och inte minst operativt stöd att utveckla sitt dagliga sälj- och affärsarbete.

Målet är att ledare och medarbetare ska hitta en balans och en uthållighet i sitt sätt att planera, utveckla och genomföra sina uppgifter så att både hög personlig tillfredställelse och affärseffektivitet uppnås.

Joakim Särnstedt, VD

070-742 14 50
j.sarnstedt@xplan.se

Vi är implementeringskonsulter

Kunden har ofta sina behov och mål identifierade. Vårt team fokuserar på hur du eller ditt företag ska genomföra förändringen. Ofta handlar det om att skapa nya beteendemönster för att säkerställa bestående affärsmässiga resultat. Då är det en stor fördel att använda sig av en extern part som har erfarenhet av att driva förändringsprocesser.

Det är viktigt med en tydlig kalibrering mellan organisationens och medarbetarnas målbilder och att lednings- och uppföljningssystem harmoniserar med målen. Genom detta säkerställer vi att verksamheter kan etablera en hög långsiktig effektivitetsnivå.

Därför ett samarbete med Xplan!

  • Vi identifierar kritiska affärsdrivande framgångsfaktorer
  • State of the art inom sälj- och affärsmetodik
  • Vi skapar energi och hög affärseffektivitet
  • Operativ resurs i din vardag, erfaret stöd, sparring och bollplank
  • Vi vet vad som krävs för att framgångsrikt driva förändringsprocesser
  • Erkänd aktör med stark referensdatabas
  • Vi är helt enkelt experter på att utveckla sälj- och affärsorganisationer

Ett samarbete med oss är en investering med målet att ge dig en hög och framförallt uthållig avkastning.

Läs även om

Våra konsulter »
Bli en av oss »
Våra konsulttjänster »