+46 8 519 473 00 [email protected]

Säljutbildning Online

Unik onlineutbildning i sälj och affärsmannaskap som ger dig affärskompetensen, verktygen och energin som behövs för ett framgångsrikt sälj- och affärsarbete. För maximal effekt har du en egen Xplan-coach under utbildningen. 

Vi kommer att ha extra fokus på hur vi digitalt utvecklar våra kundrelationer.

Säljutbildningen vänder sig till dig som har kontinuerliga kundkontakter. Du har antingen ett kund- eller affärsansvar idag eller kommer att ha det i framtiden. Du kan både vara ny i din affärsroll eller mer erfaren och vill uppdatera och stärka din försäljningsmetodik.

Säljutbildningen består av två dagar online samt individuell coachning.

Målet med säljutbildningen är att du får en sälj- och affärsteoretisk plattform anpassad till dagens köpbeteenden och digitalt informationsdrivna beslutsprocesser. Du kommer att få de konkreta verktygen och metoderna som behövs för att initiera och utveckla starka affärsrelationer.

Två dagar utbildning online samt individuell coachning

Dag 1

 • Säljarbetets resultatfaktorer
 • Effektiv kund- och prospektsegmentering
 • Målstyrning, planering och personlig effektivitet
 • Säljprocessen och kundens beslutsprocess
 • Val av rätt säljstrategi
 • Maktbasbearbetning och Sales Account Planning
 • Säljpsykologi och personprofilanalys

Dag 2

 • Relationsresan –  att strukturerat  bygga långsiktiga kundrelationer
 • Kontakt- och bearbetningsstrategier
 • Social selling – strategi och taktik
 • Kundmötet och behovsteori
 • Argumentationsteori
 • Invändnings- och avslutsteori
 • Hur man driver ett framgångsrikt kundmöte digitalt

 

Upplägg och förberedelse

Säljutbildningen genomförs under två dagar. Varje utbildningsdag består av både sälj- och affärsteori, konkreta tips och workshops där man tillsammans med övriga deltagare analyserar och diskuterar hur man kan tillämpa utlärda metoder i sitt eget sälj- och affärsarbete. Efter genomförd utbildning erhåller man diplom som bevis på att man deltagit i utbildningen och börjat tillämpa utlärda metoder i sin yrkesroll.

För att ge dig maximal effekt har du tillgång till en egen Xplan-rådgivare och coach under utbildningen. Den individuella coachningen sker utifrån dina mål och utmaningar. Ni har ett förberedande möte samt två coachningsmöten under utbildningen. Du har dessutom fri access till din Xplan coach för kortare avstämningar i en månad genomförd utbildning.

Skälet till att dela upp utbildningen på två tillfällen
För att framgångsrikt kunna förändra och utveckla ditt arbetssätt är det viktigt med tid för egna reflektioner och att få möjlighet att börja omsätta det du lärt dig. Uppdelningen av utbildningen i två separata dagar gör att du kan tillgodogöra dig utbildningsmomenten i din egen takt.

Detta upplägg tillsammans med de individuella coachningsmötena ger dig optimala förutsättningar att snabbt omsätta dina nya kunskaper i din vardag.

Kursledare och dokumentation

Våra erfarna konsulter leder utbildningen och den individuella coachningen. Du får en omfattande kursdokumentation samt checklistor som stöd i ditt dagliga sälj- och affärsarbete. Xplans kundportal Xplan Academy är vår gemensamma digitala plattform. 

 

Datum och plats

Onlineutbildningarna genomförs i Microsoft Teams
kl 9.00-16:30 kommande datum 2021

Hösten – tillfälle 1 Hösten – tillfälle 2
Dag 1:   2 sep Dag 1: 28 sep
Dag 2: 30 sep Dag 2: 28 okt

Individuell coachning bokas in enligt överenskommelse.

Investering

12 900 kr exkl. moms

Det ingår två dagar utbildning online med kursdokumentation samt individuell coachning inkl. löpande access för kortare avstämningar tre månader efter avslutad utbildning.

Under samma period har du även tillgång till allt material via Xplan Academy

Anmälan | Onlineutbildning i sälj och affärsmannaskap

Välkommen att fylla i din anmälan nedan.
Men vänta inte för länge då antalet platser är begränsat. Först till kvarn!

Har du frågor tveka inte maila oss på [email protected]

Pär Björn och Joakim Särnstedt