Analys och rådgivning - där underlag skapas för genomförbara beslut

Ni använder vår kompetens för att analysera, utvärdera och komma med lösningar som snabbt kan implementeras i er dagliga verksamhet.

Vi har djup kunskap och lång erfarenhet om vad som utmärker framgångsrika affärsorganisationer. Detta gör att vi kan hjälpa organisationer, ledning och medarbetare att nå bättre affärsresultat. 

Exempel på insatser:

  • Genomlysning av sälj- och affärsorganisationer
  • Stöd vid utveckling av affärsplaner och strategier på verksamhets-, kund-, och individnivå
  • Rådgivning och implementering av strategier för intern och extern kommunikation
  • Go to market analyser
  • Personlig rådgivare, mentor och affärscoach till ledare och medarbetare
  • Rådgivning vid framtagning eller utveckling av bonus- och incitamentssystem
  • Analys och rådgivning vid rekrytering av nyckelpersoner i sälj- och affärsorganisationen
  • Xplan On Demand
  • Analys, rådgivning och stöd vid implementering av CRM-system
  • Deltagande i Advisory Board

Vill du veta mer? Vi träffar er gärna för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa er.

Läs även om

Kompetensutveckling »
Implementering »