Rådgivning för att skapa framgångsrika och välmående affärsorganisationer

Ni använder vår kompetens för att analysera, utvärdera och komma med lösningar som snabbt kan implementeras i er vardag.

Vi har en djup kunskap, lång erfarenhet och "best practices" om vad som utmärker framgångsrika affärsorganisationer. Detta gör att vi kan hjälpa organisationer och nyckelpersoner att nå framgång.

Exempel på insatser:

  • Genomlysning av sälj- och affärsorganisationer
  • Stöd vid utveckling av affärsplaner och strategier på verksamhets-, kund-, och individnivå
  • Rådgivning och implementering av strategier för intern och extern kommunikation
  • Go to market analyser
  • Personlig rådgivare, mentor och affärscoach till ledare och medarbetare
  • Rådgivning vid framtagning eller utveckling av bonus- och incitamentssystem
  • Analys och rådgivning vid rekrytering av nyckelpersoner i sälj- och affärsorganisationen
  • Xplan On Demand
  • Analys, rådgivning och stöd vid implementering av CRM-system
  • Deltagande i Advisory Board

Vill du veta mer? Vi träffar er gärna för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa er.

Läs även om

Kompetensutveckling »
Implementering »