Sälj- och affärsledning samt affärsstyrning

En avgörande funktion i ett företag är affärsledningen, vars uppgift är att via sälj- och affärsorganisationen, utveckla kundrelationerna och attrahera nya kunder. Som ledare behöver du besitta både en hög kompetens inom sälj- och målstyrning samt vara skicklig i operativ coaching.

Vi hjälper chefer och ledare att bli skickliga operativa coacher, att få maximal utveckling av sin egen och medarbetarnas potential.

Viktiga kompetensområden inom ledarskapsutveckling:
Affärsplanering och målstyrning
Personligt ledarskap
Affärsmannaskap
Informations- och framförandeteknik
Att leda ett team
Planerings- och utvecklingssamtal
Etik och moral

Vi tränar kontinuerligt operativa affärsledare för att dessa ska känna sig trygga i att:

  • Bryta ner finansiella mål i tydliga säljmål och aktiviteter
  • Se till att säljare och andra medarbetare med kundansvar har individuella mål och handlingsplaner för att nå målen
  • Löpande arbeta med operativ coaching av sin säljorganisation
  • Utveckla ett stabilt ”early warning system” som tidigt indikerar avvikelser i affärer och aktiviteter
  • Fungera som en stabil rådgivare åt sina affärsmän/kvinnor så att dessa kontinuerligt utvecklas i sin affärsroll

Vi ökar drastiskt dina möjligheter att få en högpresterande säljorganisation.

« Tillbaka