Affärs- och säljteknik

En utmaning för alla affärsorganisationer är att säkerställa att affärsansvariga har en tillräckligt hög nivå vad avser affärs- och säljteknik.

Att man bearbetar rätt kunder, rätt personer med tillräcklig frekvens, har hög kvalitet på affärsmötena m.m. kan låta självklart inom säljutveckling, men är långt ifrån en realitet i alla organisationer.

Vi hjälper dig att:

  • Segmentera bearbetningsplattformen så att den stämmer överens med de övergripande målen
  • Identifiera, kontakta och bearbeta den verkliga maktbasen hos kundföretagen
  • Planera och genomföra säljprocesser och kundmöten på ett påverkande och affärsmässigt sätt
  • Behärska metoder för behovs-, argumentations- och invändningsteknik
  • Arbeta med koncept- och lösningsförsäljning
  • Utveckla en tydlig strategi och taktik i offertprocessen
  • Känna dig trygg i avslutsfasen

Genom att bli mer professionell i din affärsmannaroll, ökar sannolikheten att du når dina affärsmål.

« Tillbaka