Säljutveckling- och affärsutvecklingsprogram

Målet med programmen är att identifiera rätt affärsdrivande framgångsfaktorer och implementera skarpa handlingsplaner för att nå satta mål.

Säljutveckling- och affärsutvecklingsprogrammen är en förändrings- och utvecklingsprocess där ledning och övriga medarbetare kommer att stärka sitt affärsledarskap, målstyrningsförmåga och affärsmässiga kompetens. Vi har stort fokus på att utveckla den strategiska och operativa affärs- och säljeffektiviteten. 

Genomförandet baseras på operativ coachning/sparring och rådgivning på både grupp- och individuell nivå för att säkerställa att deltagarna når sina säljmål och affärsmål på ett effektivt sätt. Under hela programmet får deltagarna löpande operativ stöttning i sitt sälj- och affärsarbete.

Vi säkerställer att samtliga framgångsfaktorer i ett förändringsprojekt är på plats. Med vårt grundkoncept som bas modifierar vi utifrån varje kunds specifika behov, nuläge och målbild. 

Läs även om

Coaching och sparringprogram »
Interim management »