Social Selling

Social Selling innebär att affärsansvariga använder sociala media för att interagera med de beslutsfattare och beslutspåverkare som är av affärsmässigt intresse. Den affärsansvarige använder sociala media för etablera en position som expert, och addera värde till kunder genom att tillföra relevant kunskap och information i syfte att flytta affärsrelationer framåt.

Xplan hjälper sälj- och affärsorganisationer att integrera försäljning via sociala medier in i det befintliga säljarbetet.

Vi ger konkreta verktyg för hur du via sociala media:

  • Fångar strategisk och taktisk information om kunder och prospects
  • Får tillgång till beslutsfattare och påverkare
  • Bygger ett starkt personligt varumärke gentemot relevanta målgrupper
  • Får bästa utväxling på företagets och säljansvarigas närvaro på LinkedIn

« Tillbaka