Vår breda kompetens och långa erfarenhet - din styrka

För varje uppdrag sätter vi samman det optimala konsultteamet, utifrån era behov och målbild.

Få konsulter har lika stor erfarenhet av att leda förändringsprojekt!

Konsulterna har personliga erfarenheter av att i tidigare befattningar framgångsrikt arbetat med operativa affärsmässiga problemställningar. Alla konsulter har erfarenheter av att arbeta som rådgivare till näringsliv och organisationer, vilket innebär att de snabbt kan sätta sig in i och komma till rätta med olika verksamheters problem och utvecklingsområden.

Vi vet vad som krävs för att driva framgångsrika förändringsprocesser och är ständigt engagerade för att nå kundens strategiska och taktiska mål.

Joakim Särnstedt (VD)

Vi kännetecknas av ett starkt engagemang, målfokusering, handlingskraft, tydligt ledarskap och analytisk förmåga. Tillsammans med er skapar vi grogrund för framgångsrika attityder och beteenden.
Samtliga konsulter är noggrant utvalda för att med framgång kunna agera i Xplans affärsmodeller.

Läs även om

Bli en av oss »
Samarbetspartners
Våra konsulttjänster »