+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Analyser

För att få ett mer exakt nuläge utifrån en önskad målbild kan Xplan genomföra analyser på både organisations, team och individnivå.

Bristande analys inför viktiga förändringsprojekt är tyvärr allt för vanligt. Genom rätt genomförd analys så kan både hög effektivitet och kvalitet uppnås i den fortsatta implementeringsfasen.

Exempel på insatser

  • Analys av verksamhetens affärsstyrningsprocess
  • Stöd vid utveckling av affärsplaner och strategier på verksamhets-, kund-, och individnivå
  • Genomlysning av sälj- och affärsorganisationer
  • Go-to-market analyser
  • Kund och marknadsanalys
  • Kompetenskartläggning av ledare och medarbetare
  • Analys och rådgivning vid rekrytering av nyckelpersoner i sälj- och affärsorganisationen
  • Analys, rådgivning och stöd vid implementering av CRM-system
  • Analys av bonus- och incitamentsystem

Väl förankrad affärsstrategi

Organisationer som vill vara konkurrenskraftiga behöver ha en väl förankrad affärsstrategi. För att kunna utveckla en framgångsrik strategi krävs analys av verksamhetens nuläge och identifiering av de kritiska framgångsfaktorer som säkerställer att man når både de operativa som de långsiktiga strategiska målen.

 

Allt högre krav

Analyser genomförs ofta i samband med att organisationen ställer högre krav på tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Det finns då ett behov av att analysera både den interna organisationen som hur man ska navigera framgångsrikt på sin marknad. Viktiga områden som t.ex. produkt / tjänsteportföljens sammansättning, prisstrategier, sälj- och marknadsstrategier, medarbetarutveckling och organisationsstruktur är ofta föremål för noggrann analys.

Xplan anlitas ofta för att genomföra analyser inom ovan nämnda områden som bas för ett effektivt beslutsfattande.

Gratis affärsrådgivning

Kontakta oss för en diskussion avseende ert företags affärsnuläge. Våra erfarna konsulter kan snabbt värdera och ge råd för er specifika situation.

Vårt samtal kan exempelvis gälla behov av förändringar och utveckling av er sälj- och affärsorganisation, ledarutveckling eller personligt mentorskap.

Under 1 timme får du handfasta råd om hur du och din organisation kan utvecklas och förändras och var förbättringspotentialen finns.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för att boka ett möte.
Mötet hålls via telefon/webbinar.  

Kontakta oss redan idag!

Ta reda på om vi är rätt partner för dig och hur vi bäst kan hjälpa dig och ert företag.

Vi ser fram emot din kontakt.

Rådgivning

Både företag, ledare och medarbetare möter ibland stora utmaningar i sin dagliga verksamhet. Då kan det vara svårt att veta vilken väg som är rätt att gå.

Xplan on Demand

Få tillgång till konkret och snabb rådgivning, agera snabbare och med högre precision i dina affärsbeslut.