Analyser

För att få ett mer exakt nuläge utifrån en önskad målbild kan Xplan genomföra analyser på både organisations, team och individnivå.

EFFEKTIVT BESLUTSFATTANDE

Bristande analys

Bristande analys inför viktiga förändringsprojekt är tyvärr allt för vanligt. Genom rätt genomförd analys så kan både hög effektivitet och kvalitet uppnås i den fortsatta implementeringsfasen.

Exempel på insatser

  • Analys av verksamhetens affärsstyrningsprocess
  • Stöd vid utveckling av affärsplaner och strategier på verksamhets-, kund-, och individnivå
  • Genomlysning av sälj- och affärsorganisationer
  • Go-to-market analyser
  • Kund och marknadsanalys
  • Kompetenskartläggning av ledare och medarbetare
  • Analys och rådgivning vid rekrytering av nyckelpersoner i sälj- och affärsorganisationen
  • Analys, rådgivning och stöd vid implementering av CRM-system
  • Analys av bonus- och incitamentsystem

Väl förankrad affärsstrategi

Organisationer som vill vara konkurrenskraftiga behöver ha en väl förankrad affärsstrategi. För att kunna utveckla en framgångsrik strategi krävs analys av verksamhetens nuläge och identifiering av de kritiska framgångsfaktorer som säkerställer att man når både de operativa som de långsiktiga strategiska målen.

Allt högre krav

Analyser genomförs ofta i samband med att organisationen ställer högre krav på tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Det finns då ett behov av att analysera både den interna organisationen som hur man ska navigera framgångsrikt på sin marknad. Viktiga områden som t.ex. produkt / tjänsteportföljens sammansättning, prisstrategier, sälj- och marknadsstrategier, medarbetarutveckling och organisationsstruktur är ofta föremål för noggrann analys.

Xplan anlitas ofta för att genomföra analyser inom ovan nämnda områden som bas för ett effektivt beslutsfattande.

Gratis affärsrådgivning

Kontakta oss för en diskussion avseende ert företags affärsnuläge. Våra erfarna konsulter kan snabbt värdera och ge råd för er specifika situation. Vårt samtal kan exempelvis gälla behov av förändringar och utveckling av er sälj- och affärsorganisation, ledarutveckling eller personligt mentorskap. Under 1 timme får du handfasta råd om hur du och din organisation kan utvecklas och förändras och var förbättringspotentialen finns.

Ta reda på om vi är rätt partner för dig och hur vi bäst kan hjälpa dig och ert företag.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor