+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Interim Management

Engagemang från dag ett. Resultat direkt!

När du behöver få snabb access till en erfaren person med lång operativ ledarerfarenhet som under en kortare period direkt kan kliva in din egen organisation så ska du vända dig till Xplan.

Komplett lösning

Våra konsulter driver den löpande verksamheten med tydliga mål mot förväntat resultat.

Vi erbjuder dig en komplett lösning som både innehåller en Xplan-konsult med lång operativ ledarerfarenhet och ett Xplan-team som är sammansatt utifrån ert unika behov. Vi agerar från dag ett oavsett om det är en akut ersättare, ett förändringsarbete eller en specialistkompetens som efterfrågas. 

Förutom att agera som tillfällig chef, kan vi också användas som rekryteringsstöd (second opinion) vid valet av permanent ersättare och i ett övergångsskede stötta och coacha den tillträdande chefen.

I vårt ledarskap använder vi oss av vår Xplan-metodik och agerar enligt våra kärnvärden
målstyrning, mätbarhet, förändring, långsiktighet, kontinuitet, intensitet och integritet