+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Vad vi uppnår

Under mer än 25 år har vi på Xplan byggt upp unik kunskap inom många olika branscher, samtidigt som erfarenheten visar att många av kundernas utmaningar ofta är branschoberoende. 

Många samarbeten börjar med utmaningar som:

Vi kan vår marknad men har svårt att allokera tid till proaktiva sälj- och marknadsinsatser

Vi upplever problem med att sälja hela vårt erbjudande, vi säljer det vi känner oss trygga med

Vi har svårt att bredda kontaktytorna hos våra kunder

Vi har tydliga finansiella mål men otydliga handlingsplaner

Vi arbetar mycket men inte alltid effektivt

Vi har en bra affärsplan på pappret men har aldrig lyckats genomföra den och de aktiviteter som krävs

Detta är exempel på problem som många verksamheter har idag. 
Vilka är dina utmaningar?

Nedan hittar du några genomförda uppdrag som är utmärkande för vårt sätt att arbeta och vad vi har uppnått tillsammans med våra kunder.

Du finner dem även på sidan Kundcase » där de är kategoriserade under – Analys och Rådgivning – Kompetensutveckling – Implementering