Strategisk-partner-för-att-säkra-ledarkompetensen

Strategisk partner för att säkra ledarkompetensen

Har era ledare rätt kompetens för morgondagens utmaningar?

Utmaning

Ett svenskt börsbolag med många affärsområden där de olika chefernas ledarkompetens varierade högst avsevärt. Detta fick direkta konsekvenser på affärsresultaten, och ledningen såg nödvändigheten av att långsiktigt säkra en hög och likvärdig kompetens hos cheferna i affärsorganisationen.

Projekt

Xplan lade upp ett utvecklingsprojekt för dessa chefer som gick ut på kontinuerlig träning med fokus på affärsplanering, målstyrning och operativ coachning. Parallellt med denna insats genomfördes också liknande upplägg för säljorganisationerna.

Resultat

Genom denna träning har flertalet chefer lyckats skapa en tydligare mål- och affärsledningsstruktur som i sin tur bidragit till högre intern effektivitet och kundnytta.

Vad säger kunden

”Vikten av att kontinuerligt utveckla och höja kompetensen även på chefsnivå kan aldrig nog understrykas. Xplans insatser har starkt bidragit till att vi kommit dit vi är idag. Vi har därför beslutat att Xplan ska vara en integrerad del i bolagets kontinuerliga chefsutvecklingsprocess där fokus ligger på affärsplanering, målstyrning och operativ coachning.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor