från-händelsestyrd-till-målstyrd

Framgångsrikt gå från händelsestyrd till målstyrd

Träffar ni rätt personer i maktbasen hos era kunder?

Utmaning

Två individer i företagets norra region levererar inte i linje med företagets mål och strategier. En av orsakerna till detta är en generell rädsla för att arbeta sig upp i maktbasen hos nyckelkunder. En annan är avsaknad av mål och målstyrning.

Projekt

Xplan coachade och tränade de två deltagarna i att dels ta fram tydliga affärs- och handlingsplaner, dels operativt påbörja bearbetningen av nyckelkundernas maktbas.

Resultat

Båda deltagarna arbetar idag med affärs- och handlingsplaner, vilket har lett till ett väsentligt mer strukturerat arbetssätt. Man har också överbryggat den inledningsvisa rädslan för personer högt upp i maktbasen, vilket resulterat i konkreta möten som genererat affärsmöjligheter av större format.

Vad säger kunden

”Xplans insatser har lett till stora positiva förändringar i såväl beteende som attityd till bearbetningen av våra nyckelkunder i denna region.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor