+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se
Framgångsrikt gå från händelsestyrd till målstyrd

Kundcase » – Kompetensutveckling, Implementering

Utmaning

Två individer i företagets norra region levererar inte i linje med företagets mål och strategier. En av orsakerna till detta är en generell rädsla för att arbeta sig upp i maktbasen hos nyckelkunder. En annan är avsaknad av mål och målstyrning.

Projekt

Xplan coachade och tränade de två deltagarna i att dels ta fram tydliga affärs- och handlingsplaner, dels operativt påbörja bearbetningen av nyckelkundernas maktbas.

Resultat

Båda deltagarna arbetar idag med affärs- och handlingsplaner, vilket har lett till ett väsentligt mer strukturerat arbetssätt. Man har också överbryggat den inledningsvisa rädslan för personer högt upp i maktbasen, vilket resulterat i konkreta möten som genererat affärsmöjligheter av större format.

Vad säger kunden

”Xplans insatser har lett till stora positiva förändringar i såväl beteende som attityd till bearbetningen av våra nyckelkunder i denna region.”

Träffar ni rätt personer i maktbasen hos era kunder?