+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Affärs- och säljteknik

En utmaning för alla affärsorganisationer är att säkerställa att affärsansvariga har en tillräckligt hög nivå vad avser affärs- och säljteknik.

Att man bearbetar rätt kunder, rätt personer med tillräcklig frekvens, har hög kvalitet på affärsmötena m.m. kan låta självklart inom säljutveckling, men är långt ifrån en realitet i alla organisationer.

Vi hjälper dig att:

Segmentera bearbetningsplattformen så att den stämmer överens med de övergripande målen

Identifiera, kontakta och bearbeta den verkliga maktbasen hos kundföretagen

Planera och genomföra säljprocesser och kundmöten på ett påverkande och affärsmässigt sätt

Behärska metoder för behovs-, argumentations- och invändningsteknik

Utveckla en tydlig strategi och taktik i offertprocessen

Arbeta med koncept- och lösningsförsäljning

Känna dig trygg i avslutsfasen

Genom att bli mer professionell i din affärsmannaroll, ökar sannolikheten att du når dina affärsmål.