+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Coachning och sparring

Fokus på förbättrade prestationer och implementering med effektiv coachning.

Prioritering och måluppfyllelse!

Våra coachingsprogram bygger på tydlig målstyrning och kontinuerliga coachingsinsatser via både fysiska möten och telefon/webbinariemöten. Vi är drivande och arbetar med hög intensitet i aktiviteter och uppföljning. Xplan tar ett stort ansvar för att hjälpa medarbetaren och/eller teamet att nå sina mål!

Tillsammans gör vi de personliga övergripande målen mätbara och bryter ner dem i konkreta handlings och aktivitetsplaner. Dessa mål och planer ligger sedan till grund för coachningen av individer och team. Vi tränar och utvecklar även ledningen att coacha sina medarbetare till framgång.

Att göra rätt saker

Många nyckelpersoner har idag såväl ett specialist- som ett sälj- och affärsansvar. Sälj- och affärsarbetet ska ofta ske på en begränsad tid i stark konkurrens med andra arbetsuppgifter och blir lätt nedprioriterat.

Coachens roll är då att stimulera till och säkerställa att alla aktiviteter som leder mot affärsmålen verkligen genomförs.

Extern aktör för högre verkningsgrad.

Genom att anlita en extern aktör med hög affärskompetens och integritet, kan ni agera snabbare och med högre precision i affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra den affärsmässiga verkningsgraden.

Dessutom är det ofta så att det helt enkelt upplevs tryggt och värdefullt att få utbyta tankar med en erfaren och oberoende person.

Läs även om Xplan On Demand

Få allt från coachning och rådgivning via både fysiska och digitala kanaler, till att vi aktivt deltar i en skarp affärssituation, ex. vid offertarbete, kundmöten eller förhandlingar.

Utveckla din organisation med oss!

Vi träffar dig gärna och diskuterar hur vi bäst hjälper ert företag.