Coachning och sparring

Fokus på förbättrade prestationer och implementering med effektiv coachning.

EFFEKTIV COACHNING

Prioritering och måluppfyllelse!

Våra coachingsprogram bygger på tydlig målstyrning och kontinuerliga coachingsinsatser via både fysiska möten och telefon/webbinariemöten. Vi är drivande och arbetar med hög intensitet i aktiviteter och uppföljning. Xplan tar ett stort ansvar för att hjälpa medarbetaren och/eller teamet att nå sina mål!

Mätbara mål

Tillsammans gör vi de personliga övergripande målen mätbara och bryter ner dem i konkreta handlings och aktivitetsplaner. Dessa mål och planer ligger sedan till grund för coachningen av individer och team. Vi tränar och utvecklar även ledningen att coacha sina medarbetare till framgång.

Att göra rätt saker

Många nyckelpersoner har idag såväl ett specialist- som ett sälj- och affärsansvar. Sälj- och affärsarbetet ska ofta ske på en begränsad tid i stark konkurrens med andra arbetsuppgifter och blir lätt nedprioriterat.

Coachens roll är då att stimulera till och säkerställa att alla aktiviteter som leder mot affärsmålen verkligen genomförs.

Extern aktör för högre verkningsgrad

Genom att anlita en extern aktör med hög affärskompetens och integritet, kan ni agera snabbare och med högre precision i affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra den affärsmässiga verkningsgraden.

Dessutom är det ofta så att det helt enkelt upplevs tryggt och värdefullt att få utbyta tankar med en erfaren och oberoende person.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor