+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Målstyrning och affärsplannering

Arbeta mot rätt mål med hög effektivitet

Målstyrning är en utmaning för i stort sett alla företag och organisationer. Att på alla nivåer tydliggöra verksamhetens prioriterade kort- och långsiktiga mål samt hur dessa ska nås.

Xplan visar er med konkreta verktyg hur man i vardagen arbetar med affärsplanering och målstyrning.

Vi hjälper er med er målstyrning genom att:

  • Identifiera verksamhetens kritiska framgångsfaktorer (KFF)
  • Bryta ned dessa KFF på alla nivåer i organisationen
  • Ta fram skarpa mätbara handlingsplaner
  • Ta fram mallar och mätsystem för själva affärsplaneprocessen
  • Säkerställa att er implementering av ett målstyrt arbetssätt blir framgångsrikt

Vår operativa träning och coachning ger dig en totalleverans som säkerställer att ni arbetar mot rätt mål med hög effektivitet