+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Utmaningar vi ser

Den digitala omvandlingen med förändrade köpbeteenden och beslutsprocesser ställer nya krav på arbetssätt och affärskompetens.

Vi möts av en tuffare global konkurrens på kunskaps- och kompetenssidan och med företag som konkurrerar med helt andra kostnadsnivåer. Dessutom håller den digitala utvecklingen helt på att förändra våra beslutsprocesser. Ständig access till ny information gör att en allt större del av kundens beslutsprocess genomförs utan att vi som leverantörer är involverade. Man kommer in alldeles för sent i beslutsprocessen och kunden har redan bestämt både vem, vad, hur och när.

Framgångsrik försäljning kräver rätt affärsrelationer, hög insikt om våra kunders preferenser, mål och utmaningar samt hög proaktivitet. Framgång kommer vara synonymt med förmågan till ständig förändring!

Svårt att implementera nya beteenden

 

Företag måste vara ständigt beredda på förändringar och ändrade förutsättningar. Det ställer höga krav på ledning och medarbetare. Förmågan till proaktiv förändring, effektivt arbete och kompetensutveckling är grunden till en lyckad förändringsresa.

Stora resurser i tid och pengar läggs på utbildning. Men forskning och studier av bl.a. professor Robert Brinkerhoff vid Western University, USA, visar att hela 85 procent av alla som genomgår en utbildning behöver mer än så för att ändra sitt beteende och sina rutiner. För endast 15 % av deltagarna leder utbildningen till varaktigt förändrat beteende.

Läs mer om förändringsresan

Strategier och planer blir verklighet

Vår egen erfarenhet visar också att det är de många små stegen, av många medarbetare, på väg mot ett gemensamt mål, med tålamod och träning som ger det bästa resultatet över tid. Det tar nämligen tid att förändra vanor, rutiner och beteenden.

Det är därför vi på Xplan arbetar hårt med den viktiga implementeringsfasen. Den som knyter ihop säcken, och är nyckeln till framgång. När strategier och planer blir verklighet och inte stannar vid att bli ytterligare en skrivbordsprodukt. Det är då vi som implementeringskonsulter skapar resultat.