Utmaningar vi ser

Den digitala omvandlingen med förändrade köpbeteenden och beslutsprocesser ställer nya krav på arbetssätt och affärskompetens.

FÖRÄNDRADE BESLUTSPROCESSER

Allt tuffare konkurrens

Vi möts av en tuffare global konkurrens på kunskaps- och kompetenssidan och med företag som konkurrerar med helt andra kostnadsnivåer. Dessutom håller den digitala utvecklingen helt på att förändra våra beslutsprocesser.

Förmågan till ständig förändring

Ständig access till ny information gör att en allt större del av kundens beslutsprocess genomförs utan att vi som leverantörer är involverade. Man kommer in alldeles för sent i beslutsprocessen och kunden har redan bestämt både vem, vad, hur och när.

Framgångsrik försäljning kräver rätt affärsrelationer, hög insikt om våra kunders preferenser, mål och utmaningar samt hög proaktivitet. Framgång kommer vara synonymt med förmågan till ständig förändring!

Svårt att implementera nya beteenden

Företag måste vara ständigt beredda på förändringar och ändrade förutsättningar. Det ställer höga krav på ledning och medarbetare. Förmågan till proaktiv förändring, effektivt arbete och kompetensutveckling är grunden till en lyckad förändringsresa.

Stora resurser i tid och pengar läggs på utbildning. Men forskning och studier av bl.a. professor Robert Brinkerhoff vid Western University, USA, visar att hela 85 procent av alla som genomgår en utbildning behöver mer än så för att ändra sitt beteende och sina rutiner. För endast 15 % av deltagarna leder utbildningen till varaktigt förändrat beteende.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor