+46 8 519 473 00 [email protected]

Förhandlingsteknik

En viktig faktor inom förhandlingsteknik är att skapa en långsiktig kundrelation och att uppnå en ”vinna/vinna-situation” i förhandlingarna. Om detta inte uppnås kommer någon av parterna att känna sig missgynnad, vilket på sikt påverkar relationen negativt.

Vi tränar dig inom förhandlingsteknik och ger dig verktyg
för att bli bättre på att:

Påbörja en förhandling i rätt fas i säljcykeln
Definiera förhandlingsrummet
Skapa en värdebaserad förhandling
Driva förhandlingen framåt
Hantera krav och motprestationer

Detta gör att:

Du skapar en vinna/vinna-situation som bidrar positivt till kundrelationen
Förhandlingsteamet går in i en förhandling bättre förberedda
Möjligheterna att leverera enligt förväntade kundkrav ökar

 

Aktuellt: Öppen utbildning i förhandlingsteknik

Nästa utbildningstillfälle är den 4 – 5 maj 2022

Läs mer och anmäl dig här! »