Förhandlingsteknik utbildning

Förhandlingsteknik

Uppnå en ”vinn/vinn-situation” i förhandlingarna. Vässa din kompetens i vår utbildning i förhandlingsteknik och affärsförhandling.

BÄTTRE AFFÄRER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Förhandlingsteknik - konsten att lyckas i en affärsförhandling

En viktig faktor inom förhandlingsteknik är att skapa en långsiktig kundrelation och att uppnå en ”vinn/vinn-situation” i förhandlingarna. Om detta inte uppnås kommer någon av parterna att känna sig missgynnad, vilket på sikt påverkar relationen negativt.

I vår utbildning i förhandlingsteknik ger vi dig verktyg för att bli bättre på att:

 • Påbörja en förhandling i rätt fas i säljcykeln
 • Definiera förhandlingsrummet
 • Skapa en värdebaserad förhandling
 • Driva förhandlingen framåt
 • Hantera krav och motprestationer

Utbildning i förhandlingsteknik och affärsförhandling >>

En bra förhandlingsteknik gör att:

 • Du skapar en vinn/vinn-situation som bidrar positivt till kundrelationen
 • Förhandlingsteamet går in i en förhandling bättre förberedda
 • Möjligheterna att leverera enligt förväntade kundkrav ökar

Faser i förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik utbildning

Framgångsrik förhandling:

 • Framgångsrik förhandling handlar om långsiktigt värdeskapande arbete – att komma fram till en lösning som alla kan känna sig nöjda med på lång sikt. En metod som forskningen visar även är den mestframgångsrika.
 • Det är viktigt att bägge parter blir nöjda och där det skapas värde för framtiden. 

 • Även om du inte når ditt mål med alla förhandlingar så är det viktigaste att du blir långsiktigt nöjd.

 • Att sträva att vinna en enskild förhandling till varje pris riskerar att skapa långsiktiga problem. Forskning har till och med visat att den som blir utsatt för en manipulativ förhandling senare kommer att vilja skapa problem för personen som utsatte hen.

 • Xplans utbildning i förhandlingsteknik fångar både den kort och långsiktiga målbilden med framgångsrik förhandling.

Målgrupp

Vår utbildning i förhandlingsteknik vänder sig till dig som i ditt arbete nu eller i framtiden befinner dig i förhandlingssituationer och vill bygga på och förstärka din kompetens i att förhandla framgångsrikt.

Förhandlingsteknik utbildning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor