+46 8 519 598 00 kontakt@xplan.se

Förhandlingsteknik

En viktig faktor inom förhandlingsteknik är att skapa en långsiktig kundrelation och att uppnå en “vinna/vinna-situation” i förhandlingarna. Om detta inte uppnås kommer någon av parterna att känna sig missgynnad, vilket på sikt påverkar relationen negativt.

Vi tränar och ger dig verktyg för att bli bättre på att:

Påbörja en förhandling i rätt fas i säljcykeln
Definiera förhandlingsrummet
Skapa en värdebaserad förhandling
Driva förhandlingen framåt
Hantera krav och motprestationer

Detta gör att:

Du skapar en vinna/vinna-situation som bidrar positivt till kundrelationen
Förhandlingsteamet går in i en förhandling bättre förberedda
Möjligheterna att leverera enligt förväntade kundkrav ökar

 

Håll utkik efter vår kommande öppna utbildning i Förhandlingteknik!