+46 8 519 473 00 [email protected]

Hög servicegrad – Säljande beteende och attityder

Att sälja är att skapa goda relationer mellan säljare och köpare, där man i varje möte med kunden levererar en god service i form av rätt attityd och ett säljande beteende. 

Detta borde vara en självklarhet för varje medarbetare med kundkontakter. Tyvärr så ser vi i stort sett dagligen exempel på det motsatta. Många medarbetare har ingen träning av att hantera kontakter på ett professionellt sätt.

Det är viktigt att alla känner sig trygga i den dagliga kundkontakten. Att kunna, vilja, orka och våga leverera den service som kunden förväntar sig. Detta kräver en organisation som stimuleras av att arbeta i team och som sporrar varandra till att nå högt uppsatta mål.

Vi hjälper dig att utveckla era sälj- och affärsenheter genom att:

  • Skapa motiverade team som utnyttjar individens och gruppens resurser på bästa sätt
  • Säkerställa att ledningen stimulerar och förstärker ett säljande beteende
  • Stärka gruppens säljtekniska färdighet
  • Öka gruppens förmåga att förhandla och hantera kritiska situationer
    (missnöjda kunder, reklamationer mm)

Resultatet är konkurrenskraftiga säljteam som med hjälp av en hög servicegrad ökar sin försäljning och får nöjdare kunder.