+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Beteendepsykologi / Säljpsykologi

– Hur du bäst säljer till olika personlighetstyper

En av framgångsfaktorerna i ett affärsmöte eller i ett medarbetarsamtal är bl.a. att kunna identifiera och förstå den andres personlighetstyp, och därigenom anpassa sitt förhållningssätt under samtalet.

En inte helt ovanlig kommentar efter ett möte är; ”Mötet blev inte som jag förväntade mig, vi hade så olika personkemi…”  Att hantera olika personlighetstyper kan ibland vara direkt avgörande.

Vi utvecklar er förmåga i detta genom att:

  • Lära ut grunderna i beteendepsykologi
  • Träna deltagarna i hur ni identifierar olika personlighetstyper
  • Träna på hur ni, med kännedom om er egen personlighetstyp, ska agera och hantera människor med olika profiler
  • Gå igenom försvars- och hävdelsemekanismer och hur dessa hanteras

En ökad kompetens i att identifiera och hantera olika personlighetstyper effektiviserar kundmötet och gör det mer påverkande.