Beteendepsykologi / Säljpsykologi

Hur du bäst säljer till olika personlighetstyper

ANPASSA DITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Att framgångsrikt hantera olika personlighetstyper

En av framgångsfaktorerna i ett affärsmöte eller i ett medarbetarsamtal är bl.a. att kunna identifiera och förstå den andres personlighetstyp, och därigenom anpassa sitt förhållningssätt under samtalet. En inte helt ovanlig kommentar efter ett möte är; ”Mötet blev inte som jag förväntade mig, vi hade så olika personkemi…” Att hantera olika personlighetstyper kan ibland vara direkt avgörande.

En inte helt ovanlig kommentar efter ett möte är; ”Mötet blev inte som jag förväntade mig, vi hade så olika personkemi…”  Att hantera olika personlighetstyper kan ibland vara direkt avgörande.

Vi utvecklar er förmåga i detta genom att:

  • Lära ut grunderna i beteendepsykologi
  • Träna deltagarna i hur ni identifierar olika personlighetstyper
  • Träna på hur ni, med kännedom om er egen personlighetstyp, ska agera och hantera människor med olika profiler
  • Gå igenom försvars- och hävdelsemekanismer och hur dessa hanteras

En ökad kompetens i att identifiera och hantera olika personlighetstyper effektiviserar kundmötet och gör det mer påverkande.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor