Business Endurance®

För att lyckas med förändringsresor tillför vi energi, erfarenhet, kompetens, struktur, målstyrning och uthållighet.

Xplans arbete för hållbar utveckling

För oss på Xplan är hållbarhet en viktig och naturlig del av vår verksamhet. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s Globala Hållbarhetsmål för social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.
Vi har valt att fokusera på 5 av de 17 Globala målen.

3 God hälsa och välbefinnande

Vi på Xplan är måna om våra kunder och deras medarbetares hälsa.

I vår roll som rådgivare och coach stöttar vi individen att nå sin fulla potential och att de på ett hållbart och effektivt sätt når sina mål, och på så sätt bidrar till att öka deras välmående.

4 God Utbildning

Ett av Xplans viktigaste uppdrag är att tillsammans med våra kunder omvandla kunskap till kompetens och nya sätt att arbeta.

Detta ger tydliga och bestående resultatförbättringar både för företagen som för medarbetaren.

8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomsik tillväxt

Som implementeringskonsulter ökar vi verkningsgraden och skapar framgång när vi hjälper våra kunder att nå sina mål och implementera sina strategier och beslut.

Vi brinner för att hjälpa företag att växa och öka lönsamheten. När vi hjälper ledare och medarbetare att förstå sina mål och hur de på ett effektivt sätt kan nå dem, kan vi väsentligen bidra till positiv ekonomisk och personlig utveckling och en bättre arbetsmiljö.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Genom att tillsammans med våra kunder identifiera kritiska framgångsfaktorer och lösningar som snabbt kan implementeras i verksamheten, känner Xplan en stolthet i att framgångsrikt kunna hjälpa våra kunder att omsätta sina strategier och innovationer för att nå uthållig och hållbar tillväxt.

10 Reduces Inequalities

10 Minskad ojämlikhet

Vi hjälper våra kunder att främja jämlikheten genom vår individuella coachning och vårt engagemang att ge alla medarbetarna samma möjlighet att utvecklas och lyckas i sin yrkesroll.

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Hur arbetar ditt företag med Globala målen för att bidra till hållbar utveckling?

Vi stöttar Sveriges framtida entreprenörer och skapare av arbetstillfällen och ny teknik genom ett samarbete med UF – Ung Företagsamhet.
Det gör vi genom att vara både rådgivare till elever och genom att genom delta i juryn för Årets socialt hållbara UF-företag och delta i lokala jurygrupper. Nu under våren sker ett stort antal spännande uttagningar av finalister för alla regioner i landet. SM-finalen i Ung Företagsamhet är den 23-24 maj 2023 på Stockholms Mässan i Älvsjö. UF – Ung företagsamhet»

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor