+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Implementera era strategier i hela organisationen

ATT GÖRA VAD SOM KRÄVS!

Implementera era strategier

När ledarnas och medarbetarnas egna prioriterade mål och handlingsplaner ligger i linje med organisationens mål skapas förutsättningar för lyckade resultat. Det förutsätter en tydlig röd tråd mellan vision, affärsidé, mål och strategier! 

Gå från ord till handling 

 

De övergripande målen och strategierna behöver vara nedbrutna på team och individnivå i hela organisationen. Som ett resultat krävs ofta ändrade beteenden och ett ändrat agerande, både internt i företaget och externt mot marknaden. För att bli framgångsrik med implementeringen är det viktigt att kunna bryta gamla beteendemönster, vilket för de flesta upplevs som svårt.

Vi arbetar därför nära era ledare och medarbetare, på plats och över tid. Vi säkerställer att både team och medarbetare har ett tydligt ägarskap över hur man ska arbeta framåt.

Vi stöttar med konkreta råd och moderna metoder som snabbt ökar effektiviteten och leder till framgång som ökar självförtroendet och engagemanget hos medarbetarna.

Som implementeringskonsulter är vi din organisations externa operativa resurs. Utan personliga bindningar och gammal historik kan vi agera friare, tydligare och kraftfullare. Som en del i ert affärsteam hjälper vi er omsätta ord till handling!

Sälj – och affärsutvecklingsprogram

Identifiera rätt affärsdrivande framgångsfaktorer, utveckla den strategiska och operativa sälj- och affärseffektiviteten för att nå målen.

Ledning och övriga medarbetare kommer att stärka sitt affärsledarskap, målstyrningsförmåga och affärsmässiga kompetens.

Läs mer om Sälj- och affärsutvecklingsprogram »

Coachning och sparring

Fokus på implementering och förbättrade prestationer med effektiv coachning.

Vill du också få coachning och individuellt stöd för att expandera din komfortzon och hantera förändringar med proaktivitet och självförtroende?

Vi är drivande och arbetar med hög intensitet i aktiviteter och uppföljning och tar ett stort ansvar för att hjälpa dig att nå din mål!

Läs mer om coachning och sparring »

 

Interim management

Snabb access, komplett lösning, vi agerar från dag ett.

När du behöver få snabb access till en erfaren person med lång operativ ledarerfarenhet som under en kortare period direkt kan kliva in din egen organisation så ska du vända dig till Xplan.

Läs mer om Interim Management »

Kundcase

Låt dig inspireras av ett antal utvalda kundcase som är utmärkande för vårt sätt att arbeta och för vad vi har uppnått tillsammans med våra kunder.
Läs mer »

Implementering av en enhetlig strategisk affärsplan »

Från händelsestyrd till målstyrd »