Förändringsresan

SVÅRT ATT BRYTA GAMLA BETEENDEMÖNSTER

Framgångsrik förändring och utveckling

Att lyckas med förändringsresor handlar mycket om att ta sig förbi mentala hinder. Det nya väcker initialt hot hos många, både chefer och medarbetare. Det är inget märkligt, hjärnan gör motstånd mot det nya.

När du vill ändra beteenden och skapa nytt

Krav på förändringar kommer ofta när företagsledningen satt tydliga mål och har kommit till insikt om att det kommer ställas nya och större krav på personer och nyckelfunktioner i organisationen. Då ställs inte bara krav på ytterligare kompetens utan också på ändrade beteenden och ett ändrat agerande både internt i företaget och externt mot marknaden. Ofta kan det vara svårt att bryta gamla beteendemönster.

Förändringskurvan

Den traditionella förändringskurvan beskriver de olika faserna en individ normalt måste gå igenom. Varje steg tar tid att passera. Ibland går individer också fram och tillbaka mellan faserna innan de tar steg framåt.

Förändring

Från de första stadierna av frustration, genom acceptans och prövande, till att så småningom se entusiastiskt på förändringen och resultatet av denna.

Små steg

Det är de många små stegen, av många medarbetare, på väg mot ett gemensamt mål, med tålamod och träning, som ger det bästa resultatet över tid. Det tar dock tid att förändra vanor och beteenden.

Vad krävs för en framgångsrik förändring och utveckling?

En framgångsrik förändring kräver en tydlig styrning med mål som är utmanande men nåbara, mätbara och relevanta. Dessutom krävs ett starkt men samtidigt förändringsbenäget ledarskap, god kännedom om förändringsprocesser och de involverade personernas engagemang och deltagande.

Det är viktigt att de individer som berörs av förändringen accepterar eller åtminstone förstår varför förändringen behöver komma till stånd. Mycket är vunnet om man kan få berörda individer involverade i förändringsresan från planering till implementering.

Förändringsledning för bestående nya beteenden

Förändringsledning handlar om att leda en förflyttning från ett nuläge till ett nytt önskat tillstånd.

Målet med förändringen är att nå det önskade tillståndet på ett sådant sätt att berörda individer känner sig bekväma i det nya tillståndet och inte vill gå tillbaka till det gamla.

 

En förändring kan vara tex en individ som förändrar attityd och beteende, ett team som utvecklar sitt teamarbete för att nå nya mål, en organisation som framgångsrikt implementerar en ny affärsprocess eller ett samhälle som utifrån omvärldens förändringar och krav skapar nya strukturer, både normativa, ekonomiska och kulturella.

Därför räcker det inte att bara tillföra kompetens

Forskning och studier visar att bara 15 procent av de som går en kurs använder sin nya kunskap på ett sätt som bidrar till företagets utveckling och resultat.

70 procent vill använda kunskapen men misslyckas och 15 procent struntar i att prova. Bara 15 procent förändrar sitt beteende efter en utbildning. Grundläggande orsaker till detta är avsaknaden av koppling till jobbvardagen och avsaknad av uppföljning och mätning. Ytterligare orsak är att kompetensöverföringen sker i ”kursform” vilket inte ger deltagarna tid eller möjlighet att tillämpa den nya kompetensen i sin vardag.

De flesta människor har nämligen svårt att omsätta ny kunskap till nytta i sitt dagliga arbete.

Professor Robert Brinkerhoff vid Western University, USA, visar varför enbart utbildning i bara 15 % av fallen leder till varaktigt förändrat beteende.

Vikten av en extern part i ett förändringsarbete

Det är ofta svårt att hantera förändringar inom den egna organisationens befintliga resurser. Kompetens och erfarenhet av förändringsledning är ibland begränsad och det kan stöta på hinder att försöka bli ”profet på hemmaplan”. Då är det en avgörande fördel att använda sig av en extern och erfaren partner.

Som implementeringskonsulter hjälper vi dig att effektivisera förändringsresan. Vi säkerställer de nya kraven på kompetens och nya beteenden. För att lyckas att implementera nya beteendemönster krävs en kontinuerlig stöttning och coachning under en längre tid.

Vår medverkan säkerställer ett mer tidseffektivt genomförande av företagets förändringsprocesser med bestående framgångsrika beteendeförändringar hos chefer och medarbetare.

Att driva framgångsrik förändring kräver mängder av erfarenhet! Vi har skaffat oss denna sedan starten 1993.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor