+46 8 519 598 00 kontakt@xplan.se

Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling som gör skillnad i er vardag.

Omvandla kunskap till kompetens

Företag och organisationer behöver över tiden genomföra utbildningsinsatser där fokus i första hand är att ge deltagarna en stabil teoretisk plattform i kombination med en stark positiv känsla för ämnesområdet.

Vi arbetar med kompetenshöjande insatser mot tydliga mål. Vi arbetar alltid företags- och individanpassat. Teori varvas med skarpa övningar och workshops vilket ger deltagarna en praktisk plattform med konkreta verktyg och metoder.

Målet är att deltagarna efter utbildningen direkt ska gå från Ord till Handling och kunna omsätta kunskapen i sitt dagliga sälj- och affärsarbete.

Svårt omsätta ny kunskap

Eftersom de allra flesta har svårt att omsätta ny kunskap till nytta i sin vardag ökar verkningsgraden betydligt om man kombinerar denna form av utbildning med individuell coachning/sparring. Läs mer om detta under Implementering.

Under kompetensområden beskriver vi vanliga utmaningar och problem som företag och organisationer kan hamna i. Vi berättar hur vi kan stötta dig och dina medarbetare för att ni ska nå resultat. Genom vår långa erfarenhet av att arbeta med förändringar vet vi vad som krävs för att verkligen lyckas.