Företagsanpassade affärsutbildningar

Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder kompetensutveckling som gör skillnad i er vardag

SKRÄDDARSYS

Omvandla kunskap till kompetens

Vi arbetar med kompetenshöjande insatser mot tydliga mål. Teori varvas med skarpa övningar och workshops vilket ger deltagarna en praktisk plattform med konkreta verktyg och metoder.

Gå från Ord till Handling

Målet är att deltagarna efter utbildningen direkt ska gå från Ord till Handling och kunna omsätta kunskapen i sitt dagliga sälj- och affärsarbete, eller ledningsarbete. Det är ofta den individuella coachningen, utifrån deltagarnas specifika nuläge och målbild, som gör den stora skillnaden.

Den företagsanpassade utbildningen skräddarsys genom att vi genomlyser er situation och prioriterar olika moment och lägger därmed till specifika byggstenar utifrån era affärsmässiga utmaningar. För bästa effekt används er terminologi och vi integrerar era affärsstödjande verktyg och affärsprocesser.

Svårt omsätta ny kunskap

Eftersom de allra flesta har svårt att omsätta ny kunskap till nytta i sin vardag ökar verkningsgraden betydligt om man kombinerar denna form av utbildning med ytterligare individuell coachning/sparring. Läs mer om detta under Implementering.

Under kompetensområden beskriver vi vanliga utmaningar och problem som företag och organisationer kan hamna i. Vi berättar hur vi kan stötta dig och dina medarbetare för att ni ska nå resultat. Genom vår långa erfarenhet av att arbeta med förändringar vet vi vad som krävs för att verkligen lyckas.

Öppna utbildningar

Läs även om våra öppna utbildningar där vi valt ut viktiga, konkreta och användbara tips och metoder från våra företagsanpassade koncept.

Nedan ser du hur ett upplägg för en företagsanpassad utbildning kan se ut:

Givetvis sker utbildningen i en önskad kombination av fysiska och digitala möten. Xplan Academy är vår gemensamma digitala plattform för allt utbildningsmaterial, fördjupning, tips och inspiration.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor