+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Affärsskolor

Med en egen affärsskola i Xplans regi får du en kompetenskartläggning och ett anpassat upplägg med utbildningar för alla medarbetare.

Affärsskolor anpassade till era behov!

Här möter deltagarna konsulter som har en lång och bred erfarenhet, som är pålästa om ditt företag, er marknad och era utmaningar.

I affärsskolan ligger för varje roll ett antal utbildningar som över tid, upp till flera år, säkerställer en utveckling i takt med de förändringar som sker på marknaden.

Vi arbetar med uppgifter inför och mellan utbildningar, och våra konsulter finns till hands och har erfarenhet av coachning och mentorskap för att ytterligare stärka utvecklingen.

Komplettera med anpassade coachningsprogram

Ni har även möjlighet att ropa av kompletterande individ- och teamanpassande coachningsprogram.

Få ett starkt konkurrensmedel för att få de bästa att söka sig till företaget, är att det finns möjlighet till och planer för individens utveckling. Med vår affärsskola får du även en konkurrensfördel i kampen om de bästa medarbetarna.