Rådgivning inom affärsutveckling, sälj och ledarskap

Xplans konsulter har lång erfarenhet av att på ett konkret sätt fungera som rådgivare och addera mervärde i en mängd olika organisatoriska och affärsmässiga frågeställningar.

ADDERA MERVÄRDE

Affärsrådgivning

Både företag, ledare och medarbetare möter ibland stora utmaningar i sin dagliga verksamhet. Då kan det vara svårt att veta vilken väg som är rätt att gå. Vår erfarenhet är att dimensionen med externa, oberoende och erfarna rådgivare tillför stort värde både i att identifiera utmaningar som att hitta effektiva lösningar på dessa.

Rådgivning för bättre affärsresultat

Vi har sedan starten 1993 agerat rådgivare till näringsliv och organisationer och kan snabbt sätta oss in i och komma till rätta med olika verksamheters problem och förädla viktiga utvecklingsområden.

Vi har djup kunskap och lång erfarenhet om vad som utmärker framgångsrika affärsorganisationer. Vi hjälper organisationer, ledning och medarbetare att nå bättre affärsresultat.

Exempel på insatser:

  • Deltagande i Advisory Board
  • Personlig rådgivare, mentor och affärscoach till ledare och medarbetare
  • Stöd vid utveckling av affärsplaner och strategier på verksamhets-, kund-, och individnivå
  • Rådgivning och implementering av strategier för intern och extern kommunikation
  • Rådgivning vid framtagning eller utveckling av bonus- och incitamentssystem
  • Rådgivning vid rekrytering av nyckelpersoner i sälj- och affärsorganisationen

Gratis affärsrådgivning

Kontakta oss för en diskussion avseende ert företags affärsnuläge. Våra erfarna konsulter kan snabbt värdera och ge råd för er specifika situation. Vårt samtal kan exempelvis gälla behov av förändringar och utveckling av er sälj- och affärsorganisation, ledarutveckling eller personligt mentorskap. Under 1 timme får du handfasta råd om hur du och din organisation kan utvecklas och förändras och var förbättringspotentialen finns.

Ta reda på om vi är rätt partner för dig och hur vi bäst kan hjälpa dig och ert företag.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor