Våra kärnvärden leder till bestående affärsmässiga resultat

BESTÅENDE RESULTAT

Starkt engagemang

Vi har utvecklat våra kärnvärden till att vara ledstjärnan för alla kundprojekt och naturligtvis även för vår egen verksamhet. Våra ledord är Tydlighet – Engagemang – Långsiktighet – Integritet 

Målstyrning

Att driva projekt utan målstyrning är som att orientera utan karta och kompass. Målstyrningen är drivmotorn för att få alla i organisationen att gå mot samma mål och i samma takt. Målstyrningen ger dynamik och engagemang hos alla inblandade. Den skapar nya effektivare lösningar.

Intensitet

Förändringsprojekt kräver hög intensitet för att uppnå bästa effekt. Vi är drivande och genomför våra projekt med stort engagemang och hög intensitet i aktiviteter och uppföljning. Genom att vi också har en hög intensitet i vår coachning så drivs hela projektet framåt.

Mätbarhet

Det som inte kan mätas kan inte heller följas upp. Genom att sätta tydliga, mätbara mål för våra uppdrag kan dessa brytas ned i detaljerade aktivitets/handlingsplaner som i sin tur kan följas upp och ge status på uppdragens utveckling.

Kontinuitet

För att framgångsrikt driva förändringsprocesser och implementera nya beteendemönster krävs en kontinuerlig stöttning och coachning under en längre tid. Ett projekt är inte genomfört förrän det har drivits igenom hela vägen. Det blir inte heller lyckosamt om det stannar upp på vägen. Resultatet blir ofta att man tappar tid och delvis får börja om igen. Det går inte att göra lite då och då, när man "har tid" utan måste genomföras som planerat.

Integritet

Vi har genom åren arbetat med hundratals olika kunder och fått mycket stor erfarenhet av våra kunders affärsverklighet. Detta ställer naturligtvis mycket stora krav på vår integritet. Att vi har hög integritet visar sig genom att vi ständigt får nya affärsuppdrag genom rekommendationer från våra uppdragsgivare. Något vi är stolta över.

Förändring

Rätt satta strategiska mål innebär alltid att individer och strukturer behöver förändras och utvecklas. Lyckade projekt innebär alltid förändringar. Det kan innebära nya arbetsrutiner, nya arbetsverktyg eller helt enkelt nytt tankesätt. För att bli framgångsrik inom ett område och behålla den positionen måste man ständigt utvecklas. Xplan kan som extern part agera oberoende av interna strukturer och maktbalanser.

Långsiktighet

För att uppnå och utveckla framgångsrika varaktiga beteenden krävs uthållighet och långsiktighet. Invanda mönster och arbetssätt är i bland svåra att bryta och tar tid att förändra. Utan det långsiktiga perspektivet i all planering och i sin vardag når man sällan det önskade slutresultatet.

Tydlig affärsmodell

Våra kunder skall alltid innan projektet startar veta vad de kan förvänta sig av vårt uppdrag. Därför är vår affärsmodell tydligt beskriven och väl definierad vad det gäller mål, tidplan samt en fast investeringsbild för varje uppdrag. Detta för att du skall kunna bedöma insats och effekt innan start.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor