+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Säljledning och affärsledning samt affärsstyrning

Vi hjälper chefer och ledare att utvecklas inom säljledning, bli skickliga operativa coacher och att få maximal utveckling av sin egen och medarbetarnas potential.

En avgörande funktion i ett företag är säljledningen, vars uppgift är att via sälj- och affärsorganisationen, utveckla kundrelationerna och attrahera nya kunder. Som ledare behöver du besitta både en hög kompetens inom sälj- och målstyrning samt vara skicklig i operativ coaching.

Viktiga kompetensområden inom ledarskapsutveckling:

Affärsplanering och målstyrning
Personligt ledarskap
Affärsmannaskap
Informations- och framförandeteknik
Att leda ett team
Planerings- och utvecklingssamtal
Etik och moral

Vi tränar operativa säljledare att känna sig trygga i att:

Bryta ner finansiella mål i tydliga säljmål och aktiviteter

l

Se till att säljare och andra medarbetare med kundansvar har individuella mål och aktivitetsplaner för att nå målen

Löpande arbeta med operativ coaching av sin säljorganisation

Utveckla ett stabilt ”early warning system” som tidigt indikerar avvikelser i affärer och aktiviteter

Fungera som en stabil rådgivare åt sina affärsmän/kvinnor så att dessa kontinuerligt utvecklas i sin affärsroll

Tillsammans accelererar vi utvecklingen av er sälj- och affärsorganisation.

Aktuellt:
Öppen utbildning i sälj- och affärsledning

Vårens utbildningstillfälle är den 30 mar och 27 apr 2023

Läs mer och anmäl dig här! »
Läs mer om våra öppna utbildningar »