+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Ledarskap och coachning – ledarutveckling

En viktig kritisk framgångsfaktor i alla företag och organisationer är fokus på bra ledarskap och en regelbunden coachning. Detta är en förutsättning för att medarbetarna ska nå sin fulla potential och därmed säkerställa organisationens mål och strategier.

Effektivt ledarskap ökar även motivationen och minskar risken för onödiga konflikter. Det tar annars alltför mycket tid från det som är viktigt för verksamheten.

Vi har långa erfarenhet att träna ledare och tillföra konkreta verktyg inom ledarskap.

Vi säkerställer att ni har:

Ett tydligt och situationsanpassat ledarskap

Konsekvent coachning

Hög kompetens i målstyrning, konflikt- och krishantering, coachning, beteendepsykologi, uppföljning och analys mm

Inom ledarutveckling hjälper vi dig som chef att fokusera bättre på dina medarbetare. De blir därmed mer motiverade och sannolikheten att de når sina mål ökar avsevärt.