Xplan On Demand

Med vår hjälp kan du agera snabbare och med högre precision i dina affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra din affärsmässiga verkningsgrad!

VÄLGRUNDADE BESLUT

Digital affärsrådgivning för ökad verkningsgrad

Finns det tillfällen när du snabbt behöver tillgång till konkret och professionell rådgivning i det löpande arbetet för att lösa en affärsmässig frågeställning? Vill du få snabb access till en rådgivare/coach för att kunna provtrycka dina tankar och idéer? Skulle det vara värdefullt att diskutera och resonera kring strategiska frågeställningar med en oberoende person?

Xplan On Demand-konceptet kan stötta dig med rådgivning, coachning men även kontinuerlig kompetensutveckling, både via fysiska som digitala kanaler på det sätt som passar dig bäst.

Vi hjälper dig att ta mer välgrundade och framgångsrika beslut!

Varför Xplan On Demand?

Det finns flera skäl till varför en extern professionell resurs är det bästa alternativet och ett viktigt komplement:

  • Interna resurser finns inte tillgängliga
  • Problemen behöver lösas snabbt
  • Oberoende rådgivning och expertutlåtande behövs
  • Kompetens inom ett specifikt områden saknas helt eller delvis
  • Det är värdefullt att få utbyta tankar med en extern person med bred erfarenhet från en mängd olika branscher

Våra konsulter

Xplans konsulter har gedigen kompetens och erfarenhet av att utvecklorganisationer, ledning och medarbetare. Alla konsulter har lång erfarenhet av att arbeta som rådgivare till näringsliv och organisationer. Vi kan snabbt sätta oss in i och agera på olika verksamheters och utmaningar men också
förädla viktiga utvecklingsområden.

Vi kännetecknas av ett starkt engagemang, målfokusering, handlingskraft, tydligt ledarskap och analytisk förmåga.
Vi vet vad som krävs för att driva framgångsrika förändringsprocesser och är ständigt engagerade för att nå våra kunders strategiska och taktiska mål.

Konfidentiell information

Den information som hanteras och diskuteras mellan Xplans konsulter och dig som kund är konfidentiell och vi hanterar denna information med hög integritet och fullständig sekretess.

Med vårt unika koncept kan du, genom att anlita en extern aktör med hög affärskompetens och integritet, agera snabbare och med högre precision i dina affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra din affärsmässiga verkningsgrad.

Teckna ett samarbetsavtal

Affärsmodellen är enkel, kundorienterad och bygger på ett årsabonnemang som betalas månadsvis. Du bestämmer var, när och hur Xplan On Demand skall aktiveras.

Initialt har du och din Xplan rådgivare ett förberedande möte, fysiskt eller digitalt. Där beskriver du dina mål och förväntningar på samarbetet men vi tar även del av annan relevant information för att kunna fungera som ett värdefullt bollplank. Tillsammans går vi går igenom hur du på bästa sätt ska dra nytta av vårt samarbete.

Du har löpande access till din rådgivare, när och hur ofta bestämmer du själv. Utöver detta har vi en gång per kvartal inplanerade möten där vi stämmer av samarbetet och hur vi utvecklar det framåt. Xplans kundportal Xplan Academy är vår gemensamma digitala plattform.

Med vår hjälp kan du agera snabbare och med högre precision i dina affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra din affärsmässiga verkningsgrad!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor