+46 8 519 598 00 kontakt@xplan.se

Xplan On Demand

Det finns tillfällen när man behöver tillgång till konkret och snabb rådgivning i det löpande arbetet för att lösa en affärsmässig frågeställning.

Ett bollplank för ökad verkningsgrad

Xplan On Demand-konceptet stöttar dig och utvalda medarbetare med rådgivning, coachning och kontinuerlig kompetensutveckling för handfast hjälp att snabbt kunna ta korrekta beslut.

Ni kan agera snabbare och med högre precision i era affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra er affärsmässiga verkningsgrad.

Varför Xplan On Demand?

Det kan finnas flera skäl till varför en extern professionell resurs är det bästa alternativet:

  • Interna resurser finns inte tillgängliga
  • Problemen behöver lösas snabbt
  • Oberoende rådgivning och expertutlåtande behövs
  • Kompetens inom ett specifikt områden saknas helt eller delvis

Ofta är det helt enkelt så att upplevs tryggt och värdefullt att få utbyta tankar med en erfaren och oberoende person.

Läs här mer om våra kompetensområden »

Hjälp när du bäst behöver den

Som kund hos Xplan On Demand får du coachning och rådgivning via både fysiska och digitala kanaler på det sätt som passar dig bäst. Det kan även vara operativa insatser för att bistå eller aktivt delta i en skarp affärssituation, till exempel vid offertarbete, kundmöten eller förhandlingar.

Xplan on Demand tillhandahåller erfarna och framgångsrika ledare och affärsmän som konsulter och rådgivare till företag och organisationer. Konsulterna har både gedigen erfarenhet från affärsvärlden såväl som stor erfarenhet av att agera som rådgivare åt nordiskt näringsliv.

Konfidentiell information

Den information som hanteras och diskuteras mellan Xplans konsulter och enskild medarbetare betraktas som konfidentiell och det innebär givetvis att vi hanterar denna information med hög integritet och fullständig sekretess.

Med vårt unika koncept kan våra kunder, genom att anlita en extern aktör med hög affärskompetens och integritet, agera snabbare och med högre precision i sina affärsbeslut och därmed avsevärt förbättra sin affärsmässiga verkningsgrad.

Teckna ett samarbetsavtal

Affärsmodellen är enkel, kundorienterad och bygger på ett avtal där man abonnerar på våra erfarenheter och kunskaper. Ni bestämmer var, när och hur Xplan on Demand skall aktiveras.

Initialt tar vi del av strategier, affärsplaner och annan viktig information. Vi träffar de som ska ha tillgång till Xplan On Demand, sätter oss in i deras ansvarsområden, hur de arbetar, vilka mål de har. Tillsammans går vi går igenom hur man på bästa sätt skall dra nytta av vår affärsmodell och få access till konsulterna. När och hur ofta ni vill använda ert Xplan-team bestämmer ni själva.

Analyser

Genom rätt genomförd analys så kan både hög effektivitet och kvalitet uppnås i den fortsatta implementeringsfasen.

Rådgivning

Både företag, ledare och medarbetare möter ibland stora utmaningar i sin dagliga verksamhet. Då kan det vara svårt att veta vilken väg som är rätt att gå.