+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Sälj- och affärsekonomi

Sälj- och affärsekonomi är starkt förknippat med affärsstrategi och affärsutveckling.

Det är viktigt att samtliga medarbetare i en affärsorganisation har förståelse för ekonomiska begrepp och samband. Detta för att kunna analysera affärens ekonomiska konsekvenser och skapa långsiktigt lönsamma affärer. 

Vi ger er träning och verktyg inom områden som:

  • Stärker medvetenheten om den egna påverkan av det ekonomiska resultatet
  • Tydliggör effekten på lönsamheten vid prisjusteringar
  • Säkerställer förståelse för ekonomiska begrepp och dess samband
  • Identifierar och implementerar affärsstyrning genom ekonomiska nyckeltal
  • Skapar en förmåga att framgångsrikt kunna driva affärsförhandlingar med ekonomiska argument
  • Utvecklar förmågan att skapa större värden i kundnyttan

Ni får kompetens och verktyg som avsevärt stärker förmågan och möjligheten att skapa mer lönsamma affärer.