Sälj-och affärsekonomi

Sälj- och affärsekonomi

Sälj- och affärsekonomi är starkt förknippat med affärsstrategi och affärsutveckling.

VÄRDEFULL KUNSKAP

Skapa långsiktigt lönsamma affärer

Det är viktigt att samtliga medarbetare i en affärsorganisation har förståelse för ekonomiska begrepp och samband. Detta för att kunna analysera affärens ekonomiska konsekvenser och skapa långsiktigt lönsamma affärer.

Vi ger er träning och verktyg inom områden som:

  • Stärker medvetenheten om den egna påverkan av det ekonomiska resultatet
  • Tydliggör effekten på lönsamheten vid prisjusteringar
  • Säkerställer förståelse för ekonomiska begrepp och dess samband
  • Identifierar och implementerar affärsstyrning genom ekonomiska nyckeltal
  • Skapar en förmåga att framgångsrikt kunna driva affärsförhandlingar med ekonomiska argument
  • Utvecklar förmågan att skapa större värden i kundnyttan

Ni får kompetens och verktyg som avsevärt stärker förmågan och möjligheten att skapa mer lönsamma affärer.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor